Alnaelvas Venner

Alnaelvas Venner er en frivillig venneforening til ivaretakelse og opparbeidelse av Alnaelva og dens nærområder som et friområde for rekreasjon og glede.

Samarbeidspartnere
Alnaelvas Venner samarbeider med Oslo Elveforum, etater, bydeler, skoler, foreninger, samt enkeltpersoner som er opptatt av å fremme interessen for Alnaelva og bevare elva som en levende organisme.

Kontakt oss:

Styreleder Helén Svensson
Tlf.: 917 64 902
E-post: post@alnaelva.no

Bli medlem

Nettside