Alnaelvas Venner

Alnaelvas Venner er en frivillig venneforening til ivaretakelse og opparbeidelse av Alnaelva og dens nærområder som et friområde for rekreasjon og glede.

Samarbeidspartnere
Alnaelvas Venner samarbeider med Oslo Elveforum, etater, bydeler, skoler, foreninger, samt enkeltpersoner som er opptatt av å fremme interessen for Alnaelva og bevare elva som en levende organisme.

Styret
Se styresammensetning.

Kontakt oss
Styreleder: Vidar Berget
906 55 823
e-post: post@alnaelva.no
Postadresse: Postboks 6264 Etterstad, 0603 Oslo

Bli medlem

Nettside