Kontakt oss

Oslo Elveforum

Orgnr. 983 350 313
kontonr. 9235.24.67733
e-post: post@osloelveforum.no

Postadresse: Postboks 9055, Grønland, 0133 Oslo

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Leder: Per Østvold
m: 916 94 130, e-post: ostvold.per@gmail.com

Nestleder: Sidsel Andersen
e-post: sidsel.ark@gmail.com

Styret og rådgivere.

Medlemsgruppene

Akerselva
Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV)
Postadr.: Korsgata 12 A, 0551 Oslo
Nettside:   www.akerselvasvenner.no
Facebook: www.facebook.com/Akerselvasvenner/
Twitter:     https://twitter.com/akerselvasvenn
E-post:       akerselvasvenner@gmail.com
Leder:       Are Eriksen,  m: 982 82 885,
E-post:  are.eriksen@getmail.no
Nestleder:  Per Østvold, m: 916 94 130,
E-post: ostvold.per@gmail.com

Alnaelva
Alnaelvas Venner (AV), styreleder  Vidar Berget, Etterstadsletta 41 C, 0660 Oslo
tlf. 906 55 823, e-post: post@alnaelva.no
Arbeidsgruppen ”Alna tilbake til Middelalder-Oslo”, styreleder Sigurd Hortemo, Sandstuv. 18, 1178 Oslo
tlf. p.22 29 91 66 a. 23 16 82 31, m: 971 18 004, e-post: sihortem@online.no

Ellingsrudelva
Frithjof Funder, Karl Andersens vei 21, 1086 Oslo
tlf. 22 21 14 71, m: 909 61 265, e-post:  hfunder@online.no

Frognervassdragets Venner
Kari Dogger, Bygdøy allé 123 B, 0273 Oslo
m: 911 89 912, e-post: kari.dogger@gmail.com

Gjersjøelva
Harald Lundstedt, Bragev 5, 1412 Sofiemyr
tlf. 66 99 42 27, m: 970 70 430, e-post: hlundste@online.no

Hoffselva
Eivind Bødtker, Asrids vei 14, 0276
tlf. 480 90 686, e-post: eivind.bodtker@outlook.com

Hovinbekken
Sidsel Andersen, e-post: sidsel.ark@gmail.com

Karsten Sølve Nilsen, Hellerud Terr 15, 0672 Oslo
tlf. 22 26 ­11 43, m: 911 52 300, e-post:  k-s-nil@online.no

Ljanselva
Miljøprosjekt Ljanselva, Kneika 5 A, 1167 Oslo
Leder: Trine Johnsen, tlf. 986 69 253
e-post:  ljanselva@osloelveforum.no

Lysakervassdraget
Lysakervassdragets Venner (LvV) v/styreleder John Tibballs, Kvernv. 24A, 0383 Oslo
tlf. p. 22 52 32 74, m: 469 24 125, e-post: styret@lvv.no
Fagrådet for Lysakerelva, (nedre del):
Rune Sæthren, Sollerudstranda skole, Drammensv 280, 0283 Oslo
tlf: a.23 29 66 00, p. 66 96 06 03, e-post: r-saethr@online.no

Mærradalsbekken
Ida F. Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 f, 0785 Oslo
tlf: m: 907 75 123, e-post: ida.fossum@getmail.no

Østensjøvannet
Østensjøvannets Venner (ØV), postboks 77 Oppsal, 0619 Oslo
Leder Amund Kveim, tlf. 975 44 552, e-post: post@ostensjovannet.no

Skiltgruppa
Trond Gunnar Rasmussen, skiltkoordinator
e-post trond@mac.com
m 91 55 75 47

Nyttige lenker

Her kommer endel nyttige lenker – gi oss gjerne beskjed hvis du har andre forslag – eller finner feil.