Om Oslo Elveforum

Oslo Elveforum ble stiftet 23. februar 2000, og er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Oslos elver og bekker. Les mer om elvegruppene.

Vår oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. Vi arbeider for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Oslo Elveforums visjon er levende vassdrag fra Marka til Fjorden.

Oslo Elveforum ledes av et årsmøtevalgt styre.  Se styresammensetning.

Årsmøtet er Oslo Elveforums høyeste myndighet. Se vedtektene.

En blågrønn visjon for byens vassdrag, 2023.