Velkommen til åpning av Klosterenga

Foto: Oslo kommune

Oslo kommunes største kunstinvestering siden Vigelandsparken er ferdig. Lørdag 10. og søndag 11. juni blir det gratis folkefest og offisiell åpning av skulpturparken og gjenåpningen av Hovinbekken i Klosterenga park. Alle er velkomne.

Lørdag 10. juni klokka 13:00 er det offisiell åpning med taler av ordfører, byrådsleder og byråder. Deretter går det slag i slag utover dagen og kvelden.

Søndag 11. juni klokka 12:00 fortsetter åpningsarrangementene.

Se hele programmet her.

Skrevet i Arrangementer, Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

Vellykket årsmøte

Årsmøtet ble holdt i kirkestua i Voksen kirke. Foto: Per Østvold

Oslo Elveforum avholdt ordinært årsmøte den 17. april med 24 representanter for elve- og bekkegruppene, samt tre gjester. Møtet ble holdt i kirkestua i Voksen kirke. Mærradalsbekkens Venner ved Ida Fossum Tønnessen og Kjell Fr. Jacobsen sørget for hyggelige omgivelser og god bevertning. Før årsmøtestart gikk en del av deltakerne opp Mærradalsbekken fra Radiumhospitalet. Under bespisningen i Voksen kirke spilte Ådne Svalastog, kantor i Voksen kirke.

Før behandling av ordinære årsmøtesaker orienterte Ida Fossum Tønnessen om situasjonen langs den øverste delen av Mærradalsbekken. Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er forslagsstiller for omreguleringen av turveien langs Mærradalsbekken ved Voksen kirke. Planen ligger i bero, men er ikke avsluttet. Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har sendt en henvendelse til Byrådsavdeling for byutvikling hvor de har bedt om en avklaring på om omregulering av turveien kan sies å svare ut bystyrets vedtak med krav om erstatningsareal eller ikke. Anne Bjørnebye Vik fra Røa vel kommenterte saken.

Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten (BYM) holdt en interessant og engasjerende innledning om “Forvaltning av vassdragene i byggesonen”.

Per Østvold konstituerte årsmøtet og ledet behandlingen av årsberetning, regnskap og budsjett.

Valgene

Helen Svensson

Sidsel Andersen hadde frasagt seg gjenvalg som nestleder, men vil fortsette i styret som representant for Hovinbekkgruppa. Som ny nestleder ble valgt Helen Svensson (bildet) fra Alnaelvas Venner.

Bo Wingård ønsket ikke å fortsette som styremedlem, men fortsetter som styrets kontaktperson til Bærum Elveforum. Kari Dogger fra Frognervasdragets Venner rykket opp som styremedlem etter Bo.

Styret består nå av følgende:

Styrets medlemmer

Per Østvold, leder – Akerselva
Helén Svensson, nestleder – Alna (ny)
Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken
Sidsel Andersen, – Hovinbekken
Trine Johnsen – Ljanselva
John Tibballs – Lysakerelva
Amund Kveim – Østensjøvannet
Kari Dogger – Frognerelva

Varamedlemmer 

1. Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselva
2. Harald Lundstedt – Gjersjøelva
3. John Stensgaard – Ellingsrudelva (ny)

Rådgivergruppe med møterett: 

Are Eriksen, Ida Fossum Tønnessen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Leif-Dan Birkemoe, , Eivind Bødtker, Frithjof Funder, Arin Borgen, Terje Wold, Vidar Berget og Bo Wingård.

Kontakt for vellene:

Eivind Bødtker

Kontakt til Bærum Elveforum:

Bo Wingård

Revisor:

BDO AS, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, PB 1704 Vika, 0121 Oslo

Valgkomite:

Som ny valgkomite ble valgt: Eivind Bødtker, Vidar Berget og Sidsel Andresen.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bo Wingård får Vannprisen 2023

Vannprisen 2023, som deles ut av Vannforeningen, går til Bo Wingård, leder for Bærum Elveforum. Vi gratulerer!

Bo har jobbet som frivillig i elvemiljøene i Bærum og Oslo helt siden han pensjonerte seg i 2008.

I 2008 gikk Bo Wingård ut av full stilling hos Multiconsult og begynte da å vie sin hydrologi- og ledelseskompetanse til elvene rundt Oslofjorden. Han kom samme året inn i styret til Lysakervassdragets venner (LvV) og ble raskt rekruttert inn i styret til Oslo Elveforum (OE).

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og den skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988 og blir i år delt ut for 34. gang.

Fra juryens begrunnelse:

«Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve-og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag.”

Vannprisseminar

Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som er knyttet til prisvinnerens fagområde. Seminaret planlegges avholdt 20. september i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr. Program og foredragsholdere vil bli publisert på Vannforeningens og RIFs hjemmesider.

Skrevet i Arrangementer, Lysakerelva | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Velkommen til årsmøte

Foto: Voksen kirke

Oslo Elveforum avholder årsmøte 17. april 2023 kl. 17:00

Sted: Kirkestua i Voksen kirke, Jarbakken 7, Oslo.

Kollektivtrafikk: Buss 45 og 46 fra Majorstuen til Jarbakken. Deretter ca. 7 min. til Voksen kirke.

Bil: Innkjøring vis-a-vis Rema 1000 til Jarbakken, forbi Voksen flerbrukshall og videre ca. 300 m. til Voksen kirke.

Det er Mærradalsbekkens venner som er vertskap for årsmøtet.

Påmelding til post@osloelveforum.no

Program:

Kl. 15:45:

Tilbud om vandring fra Radiumhospitalet og opp Mærradalen til Voksen kirke. Turen er på 3,6 km. i lett oppoverbakke og tar ca. 1 time. Værforbehold. Oppmøte ved bekken utenfor Radiumhospitalet.

Kl. 17:00: 

Velkommen til Kirkestua.

Bevertning.

Kl. 17:30:

Før vanlige årsmøtesaker vil Ida Fossum Tønnessen orientere om situasjonen langs øverste del av Mærradalsbekken. Leder for Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, vil gi en kommentar.

Kl. 17:45:

Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten, innleder om «Forvaltning av vassdragene i byggesonen».

Kl. 18:45:

Årsmøtesaker.

Kl. 20:00

Avslutning.

Merk: Det kan bli forskyvninger i programmet.

Forslag til saksliste for årsmøtet:

 1. Konstituering
  A. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  B. Valg av møteleder og sekretær.
  C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 2. Årsberetning for 2022.
 3. Regnskap for 2022, herunder revisors rapport.
 4. Budsjett 2023.
 5. Valg.
  A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer, varamedlemmer og rådgivere.
  B. Valg av valgkomite.

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Amund Kveim tildeles St. Hallvard-medaljen 2023

Amund Kveim

Amund Kveim tildeles St. Hallvard-medaljen 2023 for sin utrettelige kamp for å bevare naturen rundt Østensjøvannet.

Siden år 2000 har Amund Kveim ledet Østensjøvannets Venner. I løpet av hans 23 år lange lederperiode har han vært en viktig stemme for lokalt miljøengasjement og et stort forbilde for mange frivillige. Dette skriver ordføreren i sin begrunnelse for tildelingen.

Videre heter det i begrunnelsen: Østensjøvannets Venner er en viktig aktør i lokalpolitikken, både i bydel Østensjø, inn mot politiske grupper i bystyret og overfor etater og statlige myndigheter. Foreningen har blant annet arbeidet sterkt mot utbygging i randsonene og annet som vil forringe områdets verdier.

Foreningen var en pådriver for at Østensjøvannet ble fredet som naturreservat i 1992 og
opprettelsen av Østensjøområdet miljøpark i 2002.

Kveim har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk, og spesielt det unike kultur- og naturlandskapet rundt
Østensjøvannet med sitt store biologiske mangfold. Østensjøvannets Venner består nå av rundt 3000 medlemmer. Frivillige utfører et omfattende skjøtselsarbeid i området, blant annet ved å slå enger, rydde vegetasjon og bekjempe fremmede arter. Arbeidet gjøres i samråd med Bymiljøetaten og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foreningen står også bak etableringen av Besøkssenter våtmark Oslo der opptil 15 000 barn årlig får en dag med undervisning og opplevelser ved vannet.

Kveim fremstår som en imponerende inspirator, både med sitt miljøengasjement og med sin mangeårige frivillige innsats i lokalsamfunnet.

Amund Kveim blir hedret av ordfører Marianne Borgen med lunsj i Rådhuset 15. mai.

Oslo Elveforum gratulerer!

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956, og er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Se tidligere vinnere.

Skrevet i Østensjøvannet | Legg igjen en kommentar

En blågrønn visjon for byens vassdrag

Oslo Elveforum har lagt fram sin visjon for byens vassdrag i et hefte på 116 sider. Med dette dokumentet ønsker vi å presentere visjoner for en robust blågrønn politikk:

 • Våre prioriterte gjenåpningsprosjekter
 • Våre forslag til bedre vern av vassdragene
 • Oppdatert informasjon om vassdragene i byggesonen
 • Oppdatert informasjon om Oslo Elveforum og våre grupper.

Vi ønsker å nå ut til byens befolkning, men særlig til byens politikere, slik at de får et bedre grunnlag for sine beslutninger.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger, ris og ros, både på heftet og på arbeidet vårt.

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

God jul og godt nytt år

Foto: Erik Østlyngen

Vi ønsker alle elve- og bekkevenner en god jul og et godt nytt år!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nytt styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker

Vann- og avløpsetaten i Oslo har nylig offentliggjort et nytt styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker. Den første utgaven ble utgitt i 2015. Det nye styringsdokumentet gir fyldig informasjon om de fleste problemstillinger som dukker opp når gjenåpning står på dagsorden, og vil være et nyttig verktøy for utbyggere, politikere og kommunale etater.

Dokumentet er utarbeidet av den tverretatlige gruppen for gjenåpning av vassdrag, som ble etablert i 2017 etter oppdrag fra etatslederforumet Grøntteknisk forum som ledes av Plan- og bygningsetaten. Gruppen har deltakere fra VAV, BYM, PBE, EBY og Klimaetaten (KLI).

Listen over mulige bekkeåpningsprosjekter som fulgte med styringsdokumentet fra 2015 er ikke en del av dette styringsdokumentet. Forslag til elve- og bekkestrekninger som bør gjenåpnes skal behandles gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Les styringsdokumentet her.

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Åpen møte: Laksefiske i Akerselva

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til åpent møte:

LAKSEFISKE I AKERSELVA

og andre Oslo-elver

Tirsdag 27. september 2022 kl. 18-20

Sagene Samfunnshus (Kaysalen), Kristiansands gate 2 (like ved Sagene kirke).

Program:

Freddy Wingeng, styreleder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA):
«OFAs kultivering av Akerselva og Marka-vannene»


Jan Arhaug, administrator / leder for Akerselva Sportsfiskerforening: «Laksefiske i Akerselva»

Bjørg Einan, Vann- og Avløpsetaten i Oslo (VAV):
«Regulering av vannføring i Akerselva»

Anders Høilund, styremedlem i Lysakerelvas Fiskerforening:
«Laksefiske i Lysakerelva»

Finn Stenersen, leder for Fiskerutvalget i OJFF:
«Fiske i Gjersjøelva»

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Møteleder: Per Østvold

Møtet er åpent for alle interesserte.

Kollektivtransport til Sagene Samfunnshus:
Buss 37 til holdeplass Sagene i Kierschows gate.
Buss 54 til holdeplass Sagene Kierschows gate.
Buss 34 til holdeplass Sagene i Uelands gate.  

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Klasserom i friluft åpnet langs Ljanselva

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap (SV) åpnet i dag (15/9-22) “Klasserom i friluft” langs Ljanselva. Det er Miljøprosjekt Ljanselva som har tatt initiativet og betalt det meste av kostnadene. Klasserom i friluft er satt opp på Ole Bjørns plass, og er et tilbud til skoler og barnehager i området.

Byråden ble møtt av barnehage- og skolebarn som sang “Jeg gikk en tur på stien”. Trine Johnsen ønsket velkommen til Ole Bjørns plass. Byråden klippet deretter av den røde snoren og takket Miljøprosjekt Ljanselva for et flott initiativ.

Leder i Oslo Elveforum, Per Østvold, overrakte blomster til Trine Johnsen og takket ildsjelene i Miljøprosjekt Ljanselva for godt arbeid.

De som har stått bak prosjekteter er Trine Johnsen, Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Arne Lunde, Tore Sætre, Kjell Hatteland og Ida Hvoslef fra Miljøprosjekt Ljanselva med god hjelp fra Nordstrand kirkes barnehage ved Bente Meier og Sigrid Tjelle.

Over: Barnehage- og skolebarn sang “Jeg gikk en tur på stien”.
Under: Trine Johnsen og Sunniva Holmås Eidvoll.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar