Amund Kveim tildeles St. Hallvard-medaljen 2023

Amund Kveim

Amund Kveim tildeles St. Hallvard-medaljen 2023 for sin utrettelige kamp for å bevare naturen rundt Østensjøvannet.

Siden år 2000 har Amund Kveim ledet Østensjøvannets Venner. I løpet av hans 23 år lange lederperiode har han vært en viktig stemme for lokalt miljøengasjement og et stort forbilde for mange frivillige. Dette skriver ordføreren i sin begrunnelse for tildelingen.

Videre heter det i begrunnelsen: Østensjøvannets Venner er en viktig aktør i lokalpolitikken, både i bydel Østensjø, inn mot politiske grupper i bystyret og overfor etater og statlige myndigheter. Foreningen har blant annet arbeidet sterkt mot utbygging i randsonene og annet som vil forringe områdets verdier.

Foreningen var en pådriver for at Østensjøvannet ble fredet som naturreservat i 1992 og
opprettelsen av Østensjøområdet miljøpark i 2002.

Kveim har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk, og spesielt det unike kultur- og naturlandskapet rundt
Østensjøvannet med sitt store biologiske mangfold. Østensjøvannets Venner består nå av rundt 3000 medlemmer. Frivillige utfører et omfattende skjøtselsarbeid i området, blant annet ved å slå enger, rydde vegetasjon og bekjempe fremmede arter. Arbeidet gjøres i samråd med Bymiljøetaten og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foreningen står også bak etableringen av Besøkssenter våtmark Oslo der opptil 15 000 barn årlig får en dag med undervisning og opplevelser ved vannet.

Kveim fremstår som en imponerende inspirator, både med sitt miljøengasjement og med sin mangeårige frivillige innsats i lokalsamfunnet.

Amund Kveim blir hedret av ordfører Marianne Borgen med lunsj i Rådhuset 15. mai.

Oslo Elveforum gratulerer!

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956, og er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Se tidligere vinnere.

Dette innlegget ble publisert i Østensjøvannet. Bokmerk permalenken.