Velkommen til årsmøte

Foto: Voksen kirke

Oslo Elveforum avholder årsmøte 17. april 2023 kl. 17:00

Sted: Kirkestua i Voksen kirke, Jarbakken 7, Oslo.

Kollektivtrafikk: Buss 45 og 46 fra Majorstuen til Jarbakken. Deretter ca. 7 min. til Voksen kirke.

Bil: Innkjøring vis-a-vis Rema 1000 til Jarbakken, forbi Voksen flerbrukshall og videre ca. 300 m. til Voksen kirke.

Det er Mærradalsbekkens venner som er vertskap for årsmøtet.

Påmelding til post@osloelveforum.no

Program:

Kl. 15:45:

Tilbud om vandring fra Radiumhospitalet og opp Mærradalen til Voksen kirke. Turen er på 3,6 km. i lett oppoverbakke og tar ca. 1 time. Værforbehold. Oppmøte ved bekken utenfor Radiumhospitalet.

Kl. 17:00: 

Velkommen til Kirkestua.

Bevertning.

Kl. 17:30:

Før vanlige årsmøtesaker vil Ida Fossum Tønnessen orientere om situasjonen langs øverste del av Mærradalsbekken. Leder for Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, vil gi en kommentar.

Kl. 17:45:

Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten, innleder om «Forvaltning av vassdragene i byggesonen».

Kl. 18:45:

Årsmøtesaker.

Kl. 20:00

Avslutning.

Merk: Det kan bli forskyvninger i programmet.

Forslag til saksliste for årsmøtet:

 1. Konstituering
  A. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  B. Valg av møteleder og sekretær.
  C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 2. Årsberetning for 2022.
 3. Regnskap for 2022, herunder revisors rapport.
 4. Budsjett 2023.
 5. Valg.
  A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer, varamedlemmer og rådgivere.
  B. Valg av valgkomite.

Velkommen!

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.