Vellykket årsmøte

Årsmøtet ble holdt i kirkestua i Voksen kirke. Foto: Per Østvold

Oslo Elveforum avholdt ordinært årsmøte den 17. april med 24 representanter for elve- og bekkegruppene, samt tre gjester. Møtet ble holdt i kirkestua i Voksen kirke. Mærradalsbekkens Venner ved Ida Fossum Tønnessen og Kjell Fr. Jacobsen sørget for hyggelige omgivelser og god bevertning. Før årsmøtestart gikk en del av deltakerne opp Mærradalsbekken fra Radiumhospitalet. Under bespisningen i Voksen kirke spilte Ådne Svalastog, kantor i Voksen kirke.

Før behandling av ordinære årsmøtesaker orienterte Ida Fossum Tønnessen om situasjonen langs den øverste delen av Mærradalsbekken. Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er forslagsstiller for omreguleringen av turveien langs Mærradalsbekken ved Voksen kirke. Planen ligger i bero, men er ikke avsluttet. Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har sendt en henvendelse til Byrådsavdeling for byutvikling hvor de har bedt om en avklaring på om omregulering av turveien kan sies å svare ut bystyrets vedtak med krav om erstatningsareal eller ikke. Anne Bjørnebye Vik fra Røa vel kommenterte saken.

Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten (BYM) holdt en interessant og engasjerende innledning om “Forvaltning av vassdragene i byggesonen”.

Per Østvold konstituerte årsmøtet og ledet behandlingen av årsberetning, regnskap og budsjett.

Valgene

Helen Svensson

Sidsel Andersen hadde frasagt seg gjenvalg som nestleder, men vil fortsette i styret som representant for Hovinbekkgruppa. Som ny nestleder ble valgt Helen Svensson (bildet) fra Alnaelvas Venner.

Bo Wingård ønsket ikke å fortsette som styremedlem, men fortsetter som styrets kontaktperson til Bærum Elveforum. Kari Dogger fra Frognervasdragets Venner rykket opp som styremedlem etter Bo.

Styret består nå av følgende:

Styrets medlemmer

Per Østvold, leder – Akerselva
Helén Svensson, nestleder – Alna (ny)
Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken
Sidsel Andersen, – Hovinbekken
Trine Johnsen – Ljanselva
John Tibballs – Lysakerelva
Amund Kveim – Østensjøvannet
Kari Dogger – Frognerelva

Varamedlemmer 

1. Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselva
2. Harald Lundstedt – Gjersjøelva
3. John Stensgaard – Ellingsrudelva (ny)

Rådgivergruppe med møterett: 

Are Eriksen, Ida Fossum Tønnessen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Leif-Dan Birkemoe, , Eivind Bødtker, Frithjof Funder, Arin Borgen, Terje Wold, Vidar Berget og Bo Wingård.

Kontakt for vellene:

Eivind Bødtker

Kontakt til Bærum Elveforum:

Bo Wingård

Revisor:

BDO AS, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, PB 1704 Vika, 0121 Oslo

Valgkomite:

Som ny valgkomite ble valgt: Eivind Bødtker, Vidar Berget og Sidsel Andresen.

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.