Schweigaards gate 41-53

Tegning: Dronninga Landskap

– Vi støtter helhjertet PBEs forslag om å gjenåpne Hovinbekken i bekkens historiske trasé
over planområdet fra Oslo gate (mellom Oslo gate 1 og Schweigaards gate 53) og vestover,
som ledd i en sammenhengende gjenåpning av Hovinbekken fra Klosterenga, mellom
Schweigaards gate 54 og 56 fram til Schweigaards gate, gjennom Munkeparken etter
kryssing under Schweigaards gate i kulvert, ned Munkegata til Oslo gate og videre fram
til busstomta etter kryssing under Oslo gate i kulvert. Dette skriver Oslo Elveforum og Hovinbekkens Venner i en fellesuttalelse datert 6. juni 2022 til planforslaget for Schweigaards gate 41-53.

Saksinnsyn

Dette innlegget ble publisert i Hovinbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.