Utbyggingsavtalen for Middelalderparken

Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner har i brev av 5. august 2021 sendt følgende merknader til forslaget til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Bane Nor SF til oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsen i § 7.2 i reguleringsplanen for Follobanen (S-4735) vedrørende Klypen (feltene P1–P3) i Middelalderparken:

– Det bør tas inn i utbyggingsavtalen at Bane NOR SF skal prosjektere og realisere
gjenåpningen av Alna fra Geitabru til Middelaldervannspeilet. 2/3 av kostnadene
ved prosjektering og gjenåpning bør dekkes av Bane NOR, 1/3 av Oslo kommune.

– Subsidiært kan det tas inn i utbyggingsavtalen at Bane NOR SF skal prosjektere
og realisere gjenåpningen av Alna på strekningen fra Saxegaardshagens østre
avgrensning til Middelaldervannspeilet for egen regning.


Dette innlegget ble publisert i Alnaelva, Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.