Påklager vedtak om ny brannstasjon

Illustrasjon fra rammetillatelsen

Oslo Elveforum har i brev av 8. juli 2021 påklaget rammetillatelsen av 17. juni 2021 der Plan- og bygningsetaten gir tillatelse til å oppføre ny Sentrum brannstasjon i felt A2 i Festningsallmenningen på vestsiden av Bjørvika.

Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven, vegloven, kommuneplanen og reguleringsplan S-4099. Det er gitt en rekke dispensasjoner i rammetillatelsen. Flere av disse påklages.

Plan- og bygningsetaten har ikke tatt klagen til følge og har 7. september 2021 sendt klagen over til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksinnsyn


Dette innlegget ble publisert i Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.