Blågrønne verdier må få større oppmerksomhet

Foto: PBE

Kulturmiljømeldingen er et bra dokument, men mangler oppmerksomhet om de blågrønne kvalitetene, påpeker Oslo Elveforum i sitt høringssvar av 25. august 2021. Meldingen ble lagt fram av Byantikvaren i mai 2021.

Kulturmiljø er det nye samlebegrepet for kulturminner, kulturmiljø og landskap. I tråd med dette legger denne meldingen mer vekt på naturmiljøet og på gjenbruk/ressursbruk.

– Oslo Elveforum mener dette er positivt med tanke på å gi større plass og legge mer vekt på vassdragenes betydning i bymiljøet. Men både tekst og bildebruk i meldingen gjenspeiler at det fremdeles er bygninger og enkeltobjekter som får mest omtale og oppmerksomhet, heter det i uttalelsen fra Oslo Elveforum.

Savner struktur

Videre heter det i uttalelsen: – Vi savner en struktur som setter de aktuelle saker i sammenheng med geografi og utviklingshistorie. Byens landskapelige forutsetninger er ikke beskrevet som premiss for utvikling av kulturverdier. «Blågrønn struktur» er riktignok nevnt innledningsvis – men uten å beskrive den betydningen elvene har hatt for den historiske utviklingen av Oslo.

– Mangelen på oppmerksomhet om de blågrønne kvalitetene kommer til syne i mange kapitler i meldingen. For eksempel vises det ikke et eneste bilde av noen av de ti elveløpene og det henvises knapt til noen turveier i det hele tatt, (bortsett fra de “fem grønne fingrene”). Enkelte av turveiene er gamle far og stier fra lang tid tilbake. Akerselva miljøpark er nevnt, men bare omtalt i forbindelse med historisk industriutvikling. Øvrige elver og betydningen de har hatt gjennom byhistorien er ikke nevnt (gårdsbrukene, møller, sagbruk, isdammer etc.) Vi tror et slikt perspektiv ville bidratt til å gjøre denne viktige informasjonen lettere tilgjengelig – også for «folk flest», heter det i uttalelsen.

Sidsel Andersen

Sidsel Andersen (bildet), har vært Oslo Elveforums saksbehandler.

Det er 18 år siden forrige kulturmelding ble lagt fram. Siden den gang har Oslo vokst med mer enn 150 000 innbyggere og byen er inne i en rivende utvikling. Det er viktigere enn noen gang å ivareta gode kulturmiljøer i Oslo samtidig som byen vokser.

Les kulturmiljømeldingen her.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.