Mudringen av Holmendammen må fullføres!

Bjørn Alstad Wangen ved Holmendammen.

– Hvis mudringen stopper opp før jobben er gjort, bør det bli en politisk oppvask, sier Bjørn Alstad Wangen. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i snart femti år for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen.

I juni 2020 trodde alle at et flertall i bystyret hadde funnet frem til en løsning. De tre rødgrønne byrådspartiene fikk Frp med på en avtale om revidert budsjett. Til gjengjeld fikk Frp blant annet gjennomslag for et forslag om å bevilge tre millioner til mudring av Holmendammen.

Mudringen ble planlagt til høsten 2021. Samtidig ville Vann- og avløpsetaten utføre reparasjoner på demningen sør i dammen. Men da mudringen startet i august i år, ble det raskt avklart at pengene ikke ville strekke til. Årsaken er at mudderet inneholder så mye miljøgift at det må fraktes til Norsk Gjenvinning i Fredrikstad og behandles som spesialavfall. Dette er sterkt fordyrende.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

Bjørn Alstad Wangen peker ut over den tørrlagte nordenden av dammen.

– Hittil ha de bare tatt ut omtrent fire hundre tonn, forteller Wangen, og peker ut over den tørrlagte nordenden for å vise hvor mye som gjenstår. Han mener at byrådspartiene og Frp har et ansvar for å skaffe midler til å fullføre arbeidet. – Hvis dammen fylles opp med vann før arbeidet er fullført, vil mudringen sannsynligvis aldri bli gjenopptatt. Wangen anslår at Bymiljøetaten trenger ytterligere 5-6 millioner for å kunne gjøre en akseptabel jobb.

– Politisk oppvask

– Hvis mudringen stopper opp før jobben er gjort, bør det bli en politisk oppvask, understreker Wangen. Han har engasjert seg i Holmendammen i snart 50 år. Etter at han kjøpte hus ved dammen, har han i alle år arbeidet utrettelig for mudring og annet vedlikehold. I desember 2021 fyller han 80 år, og han har så smått begynt å tenke på å pensjonere seg etter flere tiår med hektisk næringsvirksomhet. Men kampen for Holmendammen har han ikke tenkt å gi opp. I tillegg til å lede Holmendammens Venner er Wangen også styremedlem i Hoffselvens Venner, som er tilsluttet Oslo Elveforum.

Dammen var én av mange isdammer i Oslo. Oslo kommune kjøpte Holmendammen og området rundt til parkanlegg i 1938, men har vært en dårlig eier og forvalter, på tross av tinglyst løfte ved kjøpet om «å bevare Holmendammen med sine strandbredder som en naturherlighet».

Opprinnelig hadde dammen tre små øyer i nord som var flotte hekkeområder for svaner og andre fuglearter. For noen tiår siden var dammen også en fin badeplass. Men uten mudring har dammen sakte, men sikkert grodd igjen.

En perle på vestkanten

Holmendammen er en av flere perler langs Hoffselvvassdraget. Det er Holmenbekken som gir dammen vann, og begge har sine navn etter gården Holmen. Først etter Smedstaddammen og Bjørnebodammen som ligger lenger sør, skifter bekken navn til Hoffselven. Og går du langs elven et stykke til mot fjorden, finner du en fjerde dam: Hoffsdammen.

For innbyggere i bydelene Ullern og Vestre Aker er vassdraget og dammene viktige rekreasjonsområder. Men det er slik med dammer, at hvis de ikke skjøttes og holdes åpne, tar naturen områdene tilbake.

Gerd Lindeberg er styremedlem både i Hoffselvens Venner og i Oslo Elveforum. Hun gir sin fulle støtte til at mudringen må fortsette til jobben er gjort.

Dette innlegget ble publisert i Hoffselven og merket med . Bokmerk permalenken.