Kategoriarkiv: Vassdragsforvaltning

Lov om vassdrag og grunnvann (Innst. O. nr. 101 1999-2000)

Innst.-O.-nr.-101-1999-2000

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

NOU 1994:12 Lov om vassdrag og grunnvann

Vassdragslovutvalget avga sin innstilling 30. mai 1994. Les dokumentet her.  

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar