Informasjon om Miljøprosjekt Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig virksomhet som drives av en gruppe interesserte personer i nær kontakt med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø og berørte kommunale etater.

Lokale kontakter og hjelpere er Nordstrand Rotaryklubb, Søndre Aker Historielag, Østmarkas Venner samt skoler og barnehager, velforeninger og borettslag langs vassdraget. Vi deltar i Oslo Elveforum som er et kompetanse- og kontaktnettverk for arbeidsgrupper for hver av de ti Oslo-elvene.

På sidene til Miljølære finnes også litt om Ljanselva.

Vi er også på FaceBook – Ljanselva Miljøpark

OM OSS

Organisasjonsnr: 997 867 815, kontonr: 0530 08 56898

Noen av våre selvpålagte prosjekter:

 • å sikre elven for all fremtid
 • opplevelser og læring i friluft
 • Sagstua – hytta til glede og nytte for barnehager, skoler og elvevenner
 • guidede tematurer
 • skoleadopsjon for tilsyn av elven
 • rydding langs vassdraget
 • turstier og -veier, vedlikehold, men også etablering av nye
 • kulturskilting
 • utvikling av oppvandring av sjøørret

Våre FREMTIDSPLANER finner du nå under Prosjekter og ofte som siste punkt i  årsmeldingene under Referater lenger ned på siden.

Du kan komme i kontakt med Miljøprosjekt Ljanselva med en epost til ljanselva@osloelveforum.no eller med en av oss:

REFERATER

HØRINGSUTTALELSER

 • Myrerbekken – utslipp av tunnelvann (mai 2018)
 • Gjersrudtjern er forurenset av sprengstein ifm. jernbanetunnellen høsten 2016.
 • Gjersrudbekken rammet av ammoniakkutslipp – pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva (mai 2013)
 • Plan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski- Follobanen – er av betydelig interesse for Ljanselvvassdraget. Både Ljanselva og Gjersrudbekken vil bli berørt av anleggsarbeidet.
  Se vår høringsuttalelse (mars 2010) og høringsuttalelse (juni 2011). I tillegg kan du finne høringsuttalelser under hovedsidene til Oslo Elveforum.
 • Ljabrutrikken forlenges til Hauketo? Se vår høringsuttalelse. (des 2010)
 • Holmlia – behandling av overflatevann. Les vår høringsuttalelse (jan. 2011).
 • Postdammen på Munkerud foreslås vernet (juli 2011).
 • Nordstrandveien 125 – må rydde opp (april 2012).
 • Skullerud – vannoverføring (mai 2012)
 • Markagrensen i Søndre Nordstrand (august 2012)