Informasjon om Miljøprosjekt Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig virksomhet som drives av en gruppe interesserte personer i nær kontakt med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø og berørte kommunale etater.

Lokale kontakter og hjelpere er Nordstrand Rotaryklubb, Søndre Aker Historielag, Østmarkas Venner samt skoler og barnehager, velforeninger og borettslag langs Ljanselva. Vi deltar i Oslo Elveforum som er et kompetanse- og kontaktnettverk for arbeidsgrupper for hver av de ti Oslo-elvene.

På sidene til Miljølære finnes også litt om Ljanselva.

Vi er også på FaceBook.

OM OSS

Organisasjonsnr: 997 867 815, kontonr: 0530 08 56898

Vi ønsker bl.a. å hjelpe til med

 • å sikre elven for all fremtid
 • opplevelser og læring i friluft (barnehaver, skoler, voksne, innvandrere)
 • utvikling av oppvandring av sjøørret
 • skoleadopsjon for tilsyn av elven
 • turstier
 • kulturskilting

Våre FREMTIDSPLANER finner du som siste punkt i siste årsmelding under Referater lenger ned på siden.

Du kan komme i kontakt med Miljøprosjekt Ljanselva med en epost til ljanselva@osloelveforum.no eller med en av oss:

REFERATER

HØRINGSUTTALELSER

 • Myrerbekken – utslipp av tunnelvann (mai 2018)
 • Gjersrudtjern er forurenset av sprengstein ifm. jernbanetunnellen høsten 2016.
 • Gjersrudbekken rammet av ammoniakkutslipp – pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva (mai 2013)
 • Plan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski- Follobanen – er av betydelig interesse for Ljanselvvassdraget. Både Ljanselva og Gjersrudbekken vil bli berørt av anleggsarbeidet.
  Se vår høringsuttalelse (mars 2010) og høringsuttalelse (juni 2011). I tillegg kan du finne høringsuttalelser under hovedsidene til Oslo Elveforum.
 • Ljabrutrikken forlenges til Hauketo? Se vår høringsuttalelse. (des 2010)
 • Holmlia – behandling av overflatevann. Les vår høringsuttalelse (jan. 2011).
 • Postdammen på Munkerud foreslås vernet (juli 2011).
 • Nordstrandveien 125 – må rydde opp (april 2012).
 • Skullerud – vannoverføring (mai 2012)
 • Markagrensen i Søndre Nordstrand (august 2012)