Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen.

Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner. Byrådet la frem forslag til kommuneplan for Oslo 15.04.2015. Foreliggende kommuneplan for Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre 23.09.2015 (sak 262).

Les del 1 av planen her.

Strategikart mot 2030.

Strategikart mot 2050.

Les del 2 av planen her – juridisk arealdel.

Plan- og temakart i tilknytning til planen.

Dette innlegget ble publisert i Rapporter og planer. Bokmerk permalenken.