Ole-Bjørn

Ole-Bjørn Magnussen, født 1934. Oppvokst ved Ljanselva på Munkerud. Norsk byoriginal og kunstner. Han var en søkende og urolig person, og hadde problemer med å tilpasse seg A4-livet. I en periode på 1980-tallet ønsket han å skifte navn til Torbjørn Hangårsta – “han går og er sta” – for å markere en ny start. Men Ole-Bjørn ble likevel hengende ved. Ole-Bjørn var oppfinnsom og produktiv, og utforsket ulike kreative formspråk. Hovedsakelig malte han bilder og skrev dikt. Ole-Bjørn døde i januar 2015 på Engersbråten.