Sagstua

– opplevelses- og læringssted for alle barn og unge fra bydelene som grenser til Ljanselva.

Sagstua er den lille, røde hytta øst for Skullerudkrysset, ved P-plassen og turveien innover mot Skullerudstua og Østmarka. Det er Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) som disponerer den.

Barnehager kan komme på «hyttetur» til Sagstua – gratis på dagtid.

Sagstua leies ut til barnebursdager og friluftslivarrangementer til “tilhørlige” i nærmiljøet.

Du kan se bilder fra arrangementer på Sagstua.

Sagstua har egen Facebook-side.

Skiforeningen har også litt om Sagstua.

Historie:

 • ca. 1880Halvor Olsen Sagløkken bygger Sagstua.Han drev sag til langt ut på 1900-tallet. Døde i 1941 – 91 år gammel.
 • 1941 Sagstua blir tilbakeført til Skullerud Gård
 • 19?? Oslo Kommune eksproprierer Sagstua
 • 1980 Siste beboer – Dag Morten Fossum – oldebarn av Halvor Olsen
 • 2000 Sagstua brenner 2. februar
 • 2002 Sagstua gjenoppbygget av Oslo Kommune (kr. 180.000)
 • 2002 Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) innvier stua i desember
 • 2002 Sagdammen (forminsket) er gjenskapt av Oslo Kommune (kr. 1 mill)
 • 2002 Turparkeringsplass opprettes
 • 2003 Verneplan for Ljanselvdalen vedtas
 • 2004 Kulturlandskapet rundt Sagstua gjenopprettes
 • 2004 MiLja bygger uthuset på dugnad
 • 2005 Kastellet skole aktiv i oppsetting av skigard (øverste del)
 • 2006 Rustad skole fortsetter oppsetting av skigard (nederste del)
 • 2006 Kulturbeite for hester
 • 2020 Liten Gapahuk bygges