Østensjøvannets Venner

ØstensjøvannetØstensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøområdet miljøpark som inkluderer Østensjøvannet naturreservatet, det omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård som er fredet etter kulturminneloven.

Østensjøvannets Venner ble opprettet i 1983, først som en «løs gruppe», fra 1988 som forening. Foreningen har i 2018 over 3.000 medlemmer. Det er observert ca. 230 fuglearter ved vannet, 45 – 50 arter hekker der hvert år. Området har et rikt planteliv med ca. 440 arter.

Østensjøvannets venner er tilsluttet Oslo Elveforum.

Les mer på Østensjøvannets Venners egen nettside.