Østensjøvannets Venner

Foto: ostensjovannet.no

Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård.

Østensjøvannets venner er tilsluttet Oslo Elveforum.

Les mer på Østensjøvannets Venners egen nettside.