Ellingsrudelva – informasjonstavle

Trykk på bildet for å få større utgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet i Ellingsrudelva | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums innspill til revidering av styringsdokumentet

I brev av 1. februar 2017 til Vann- og avløpsetaten har Oslo Elveforum fremmet en rekke forslag til forbedringer av dokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo».

Les hele brevet.

 

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Hoffselven – informasjonstavle

Hoffselven

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Lysakervassdragets Venner

Lysakervassdragets Venner (LvV) er en medlemsforening i Oslo Elveforum og i Bærum Natur- og friluftsråd.

LvV er en lokal forening som arbeider for å fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjord.

Medlemskap koster kr. 150.

Fem gode grunner til å støtte LvV:

  1. Vi kjemper for friområdene langs Lysakerelva, rundt Bogstadvannet og langs Sørkedalselva, og særlig for å få etablert turstier hele veien.
  2. Gjennom Oslo Elveforum og Bærum Natur- og Friluftsråd er vi høringsinstans i plan- og reguleringssaker.
  3. Vi arbeider for en helhetlig forvaltning av hele Lysakervassdraget fra Storflåtan nord i Marka til fjorden for å sikre sunne elver, bekker og vann.
  4. Vi bygger opp og ivaretar en betydelig kunnskap om vassdragets historie, geografi og natur.
  5. Vi samarbeider med kommunene om tiltak for å bedre forvaltning langs vassdraget gjennom hensynsfull regulering, tilsyn og skjøtsel

Støtt oss ved å bli medlem!

Gå til vårt innmeldingsskjema og meld deg inn.

Kontaktperson

Styreleder John Tibballs,
Kvernveien 24A, 0383 Oslo
tlf: 22 52 32 74 – m: 469 24 125
e-post: jetibballs@hotmail.com

e-post:  styret@lvv.no

 

Skrevet i Lysakerelva | Legg igjen en kommentar

Ljanselva – informasjonstavle

Tykk på bildet for å få opp større utgave

Skrevet i Ljanselva | Legg igjen en kommentar

Styret

Leder: Per Østvold (Akerselva), m: 916 94 130, e-post: ostvold.per@gmail.com
Nestleder: Julie M. Løddesøl (Hoffselven), m: 916 04 131, e-post: julie.marianne.loddesol@gmail.com
Kasserer: Ellen Jacobsen (Mærradalsbekken), e-post: ellen.bl.jacobsen@gmail.com

Styremedlemmmer:
Vidar Berget (Alna), m: 906 55 823, e-post: post@alnaelva.no
Leif-Dan Birkemoe (Østensjøvannet), p: 22 27 51 93, m: 901 25 523, e-post: dbirkemo@online.no
Trine Johnsen (Ljanselva), m: 986 69 253, e-post: johnsen.trine@gmail.com
John Tibballs (Lysakerelva), m: 469 24 125, e-post: jetibballs@hotmail.com
Bo Wingård (Bærum Elveforum, Lysakerelva)

Varamedlemmer:
Sidsel Andersen (Hovinbekken), e-post: sidsel.ark@gmail.com
Øyvind Fjeld (Frognerelven), e-post: shrg@online.no
Frithjof Funder (Ellingsrudelva/turveier), p: 22 21 14 71, m: 909 61 265, e-post: hfunder@online.no
Hans Fredrik Horn (Hoffselven), m: 419 03 674, e-post: hans.fredrik.horn@gmail.com
Harald Lundstedt (Gjersjøelva), p: 66 99 42 27, m: 970 70 430, e-post: hlundste@online.no

Sekretær: Rune Bille Rørvik, m: 948 40 676, e-post: runebille@gmail.com

Skrevet i Om oss | Kommentarer er skrudd av for Styret

Bekymringsmelding om Gjersrudtjern

Miljøprosjekt Ljanselva sendte den 25. november 2016 en bekymringsmelding til  Vann- og avløpsetaten m.fl.. I brevet heter det bl.a. at vi «… har først via Østlandssendingens NRK-nyheter 19. nov. fått vite at Gjersrudtjern er blitt forurenset med nitrogenforbindelser som nitrat og ammonium – i forbindelse med en større sprengsteinsfylling fra Jernbaneverkets tunneldrift på Åsland. Dette har gitt høye PH-verdier. »

Les mer: Bekymringsmelding Gjersrudtjern 25.211.2016.

Skrevet i Ljanselva, Ljanselva-blogg, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Ellingsrudelvas Venner

Ellingsrudelvas Venner er en arbeidsgruppe av frivillige personer som er aktive elvevenner og elvevoktere. Vi er opptatt av skilting, rydding, restaurering av kulturminner, tilgjengelighet og vannkvalitet.

Vi er medlem av Oslo Elveforum og samarbeider med Lørenskog Elveforum.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson

Frithjof Funder – p: 22 21 14 71, m: 909 61 265, e-post: hfunder@online.no

Skrevet i Ellingsrudelva | Legg igjen en kommentar

Langs Frognerelven i fakkellys

Uranienborg skole, som har adoptert Frognerelven, bidro med stort miljøengasjement og dans langs elven i fakkellys torsdag 10. november 2016.

Arrangementet startet med tale av rektor Randi Tallaksen fra Uranienborg skole, som takket alle medvirkende og sponsorer: Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner, Bymuseet, Frognerparkens Venner, Oslo kommune, Rusken og Sparebankstiftelsen DNB.

Så lød fanfare (elever som spilte) fra Bymuseet og minner fra fortiden med ball på Frogner Hovedgård hos familien Anker, ble presentert av husholdersken og kjøkkenjenta som brøytet seg fram gjennom tilskuerne i gammeldagse klær og fremførte et skuespill der det også gikk frem at vasking foregikk i elven!

Langs den fakkelbelyste elven viste elevene stor danseglede og miljøengasjement. Det var elever i demonstrasjonstog, innholdsrike plakater med miljøbudskap,  elvequiz – og mange vannhjul i ulike størrelser var plassert i elven – det var så flott!

Over tusen personer fikk oppleve Frognerelven i fakkellys! Og i etterkant hjalp elever, sammen med Ruskenpatruljen, å rydde opp.

Bymiljøetaten hadde gruset gangveien på forhånd. Litt snø og kuldegrader ga fin stemning ved elven i fakkellys. Mange gode hjelpere gjorde at arrangementet ble vellykket.

Skrevet i Arrangementer, Frognerelva | Legg igjen en kommentar

KVU Hovinbekken – Årvolldammen

Oslo Elveforum ved Hovinbekkgruppa sendte den 10. november 2016 et merknadsbrev til Oslo kommune om KVU Hovinbekken. I brevet heter det bl.a. at «Hovinbekken er fremdeles den av de ti prioriterte bekkene i byen som er mest lukket og som derfor har størst potensial for åpning. Målet for Hovinbekken er at den blir en sammenhengende blågrønn korridor fra Marka til Fjorden, mest mulig tilgjengelig og integrert i turveinettet og at gjenåpnet bekk i størst mulig grad følger Hovinbekkens historiske løp. Området rundt og ovenfor Årvolldammen ligger spesielt godt til rette for åpning.»

Les hele brevet her: Merknadsbrev om KVU-Hovinbekken 10.11.2016

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar