Skriv et innlegg eller en side

I dette innlegget finner du info om:

  • overskrifter
  • teksten
  • viskelæret
  • mellomoverskrifter
  • lagring og publisering
  • kategorier
  • stikkord

Først innlogging

For å kunne skrive et innlegg eller en side, må du først logge deg inn på nettsiden. Da får du tilgang til kontrollpanelet på «baksiden».  «Forsiden» er den siden som leserne ser.

Se på bilde 1 nedenfor (husk å trykke på alle bilder for å få større utgave av bildet).

Det neste du gjør (etter innlogging), er å velge menyknappen «Innlegg» og «Legg til nytt». Dermed kan du begynne å skrive.

Skriv et innlegg

BILDE 1. Trykk på bildet for å få opp en større utgave.

Lag overskriften

Start med overskriften. Husk at den skal være kortest mulig, og opplysende. En VG-overskrift er sjeldent på mer enn tre ord.  Vi bør også være kortfattet. Tenk avisoverskrifter.

Teksten

Hvis du skal lage et langt innlegg, kan det lønne seg å skrive teksten i Word og kopiere og lime den inn på innleggssiden. På Word eller andre skriveprogrammer har du også gode ordrettingsprogrammer.

Når du kopierer og limer inn tekst fra et annet sted, vil du dra med deg formateringer fra den siden du kopierer fra. Det kan forstyrre utseendet på det innlegget du lager.

Viskelæret

For å bli kvitt slike formatteringer, bruker du viskelæret på innleggs-siden. Først uthever eller markerer du teksten som du har limt inn, og deretter trykker du på viskelæret.

Viskelæret kan du også bruke hvis du ikke får den avstanden mellom avsnittene som du ønsker, eller hvis du støter på andre problemer med tekstflyten.

Finner du ikke viskelæret? Se bilde 2 nedenfor.

Her finner du viskelæret i WordPress

BILDE 2. Trykk på bildet for å få større utgave.

Mellomoverskrifter

Hovedoverskriften på toppen av bildet legger seg på nettsiden med en forhåndsbestemt skriftstørrelse. Dette kan du ikke endre.

Hvis du skriver et langt innlegg, bør du dele det opp i avsnitt på maksimum 5-6 linjer. I tillegg bør du legge inn mellomoverskrifter.

Vanligvis bør du velge overskrift tre. Mellomoverskriftene i denne artikkelen er laget i overskrift 3.

I bilde 3 nedenfor kan du se hvor du finner knappen for å lage overskrifter.

Her lager du overskrifter i WordPress

BILDE 2. Trykk på bildet for større utgave.

 

 

 

 

 

 

 

Lagring og publisering

Så snart som mulig etter at du har begynt å skrive et innlegg eller en side, bør du tenke på å lagre det du skriver.

Publiseringsknappen vil du finne på høyre side. Trykker du på den knappen, og har skrevet et innlegg, legger innlegget seg umiddelbart ut på forsiden som øverste innlegg, og er synlig for alle.  Hvis du ikke ønsker dette, kan du velge å lagre innlegget som en kladd, eller du kan endre publiseringsdato og klokkeslett.

For eksempel kan du velge at innlegget ditt ikke skal publiseres før om to timer – eller dagen etter – eller om to uker. Du bestemmer når et innlegg skal publiseres.

Trykk på bilde 4 nedenfor, som forklarer alternativene.

Lagring og publisering

BILDE 4. Trykk på bildet for å få større utgave.

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier

Før du publiserer et innlegg, må du velge hvilken kategori innlegget skal tilhøre.

Hva er en kategori? Det er en måte å bygge opp nettsiden på, slik at vi enkelt kan finne tilbake til aktuelle artikler om et tema.

De fleste menyknapper er kategorier. Du kan for eksempel trykke på kategorien «Akerselva» og få opp alle innlegg som er laget om denne elva. Eller du kan trykke på «Uttalelser» og få opp alle uttalelser.

Ett innlegg kan ha to kategorier. For eksempel bør en hørings-uttalelse om Hoffselven både ha kategorien «Uttalelser» og kategorien «Hoffselven».

Merk at sider ikke kategoriseres.

Hvor finner du kategoriene?  Se på bilde 5 nedenfor.

Slik velger jeg kategorier

BILDE 5. Trykk på bildet for større utgave.

 

 

 

 

 

 

 

Stikkord

Stikkord er noe annet enn kategorier. Du skal ALDRI bruke et stikkord som allerede er en kategori. Det blir smør på flesk og skaper bare rot på nettsiden.

Foreløpig er vi tilbakeholdende med å bruke stikkord. Vi trenger å diskutere hva vi trenger, før vi går videre.