Vellykket årsmøte på teams

På grunn av pandemien ble årsmøtet i Oslo Elveforum holdt på teams den 14. april.

Etter åpningen av årsmøtet leste Torgeir Rebolledo Pedersen sitt dikt om Alna, «Elvefar og fossemor».

Les Oslo Elveforums beretning for året 2020.

Følgende ble valgt til styret eller som rådgivere med møte- og talerett:

Styret
Per Østvold, leder – Akerselva
Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken
Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken
Amund Kveim – Østensjøvannet
Trine Johnsen – Ljanselva
Vidar Berget, Alnaelva
John Tibballs – Lysakerelva
Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer
1. vara: Kari Dogger – Frognerelva
2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva
3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselva
4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelva

Rådgivergruppe med møterett
Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken
Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna
Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken
Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet
Trond G. Rasmussen – Skiltkoordinator
Leif Bertnes – Ljanselva
Ulf Fredriksen
Eivind Bødtker – Velkontakt
Unni Eriksen – Frognervassdraget

Fiske
Arin Borgen ble oppnevnt som kontaktperson for fiskeinteresser.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.