Byrådet forkaster planene for utbygging av Eterfabrikken ved Østensjøvannet

Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner har i fire år arbeidet hardt for å stanse planene om rivning og boligbygging. Byrådet har nå endelig tatt stilling og avviser planene under henvisning til konsekvensene for natur og miljø. Dette er helt i tråd med hva vi og mange andre har uttrykt i høringsrundene og i direkte kontakt med politikerne.

Dette er en god dag for Østensjøområdet og for natur og miljø i Oslo. Byrådet skal ha honnør for at det viser forståelse for at man i nærheten av spesielt viktige og sårbare naturområder må utvise særlige hensyn. Dette er samtidig et viktig signal til øvrige utbyggere om hva som er uakseptabelt rundt Østensjøvannet. Planen var anbefalt av Plan- og bygningsetaten, og Fylkesmannen hadde trukket sine innsigelser. Planen måtte helt opp til politisk behandling i byrådet før prosjektet ble stanset, og dette viser at vernet av Østensjøområdet er for svakt. Det er vårt håp at kommunen nå utreder hvorledes vernet kan styrkes slik at vi ikke får flere slike forslag.

Forslaget skal behandles formelt i Byråd 8. januar og deretter i Bystyret. Byrådet har ikke flertall i bystyret, men signalene fra øvrige partier gjør at vi ikke frykter noe annet utfall enn avvisning. Vi antar at avgjørelsen innebærer fortsatt næringsvirksomhet på tomten, noe som er langt bedre for nærområdet enn boliger.

Vi takker de mange som på ulikt vis har støttet arbeidet for å stanse utbyggingsplanene.

Amund Kveim,
Østensjøvannets Venner

Dette innlegget ble publisert i Østensjøvannet, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.