Dugnad langs Ljanselva

Fra venstre: Cato, Anker, Trine, Sverre, Arne og Leif (fotograf) deltok i dugnaden.

Ljanselvvassdraget har et spennende elvelandskap som varierer fra rester av enger og beitemarker til dype kløfter med «urskog». Følger du elva, vil du se spor etter møller, sager og kruttverk som ble drevet med elva som drivkraft. Landskapet preges også av en usedvanlig rik flora og et rikt fugle- og dyreliv.

Miljøprosjekt Ljanselva har gjennom årene satset mye på å gi informasjon om alt som kan oppleves på en tur langs elva fra fjorden til marka. Det er gjort ved å montere 8 strategisk plasserte tavler av samme utforming som de vi finner langs de øvrige av Oslo-elvene, og 28 skilter som forteller om planter, dyr, fugler og kulturminner.

Vi skal her vise bilder som ble tatt under en nylig avholdt dugnad. Deltakere på denne dugnaden var Cato, Anker, Trine, Sverre, Arne A., Arne L. og Leif (fotograf).

Over ser du eksempler på informasjonsskilt og -tavler langs elva.

Du vil finne to “stibroer” langs elva. De er laget av våre venner i “Øx-gruppen”.

Det er uvanlig mye rotvelt langs elva. Cato og Arne håndterer saga.

Foto av informasjonsskilt om "urskogen".

“Urskogen” har fått sitt eget informasjonsskilt.

Utsnitt av ny og flott turvei langs Leirskallen på vestsida av elva.

Den røde stua i skogkanten eies av Oslo kommune, men driftes av
Miljøprosjekt Ljanselva. Barnehagebarn fra Bydel Nordstrand er største
brukergruppe.

En av de viktigste oppgavene på nesten alle dugnader:  Rengjøring av tavler og
skilt. De første tavlene ble montert i 2016, og ser like fine ut i dag.

Fra venstre: Leif, Sverre, Arne L., Cato, Anker og Arne A. Trine tok bildet.


Takk til alle som deltar på dugnader!

Brosjyre

Her kan du laste ned en brosjyre om Ljanselva:

Dette innlegget ble publisert i Ljanselva. Bokmerk permalenken.