Forslaget til planprogram for kommuneplanens arealdel

Illustrasjonsfoto

I samarbeid med elve- og bekkegruppene har Oslo Elveforum sendt et omfattende merknadsbrev datert 24. januar 2021 til Plan- og bygningsetatens forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel.

I merknadsbrevet heter det blant annet:

  • Oslo kommune må utarbeide en helhetlig plan for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger.
  • Den reviderte versjonen av styringsdokumentet Gjenåpning av elver og bekker bør drøfte hvordan en skal kunne unngå at viktige gjenåpningsprosjekter som ikke lar seg finansiere gjennom utbyggingsavtaler, skyves ut i tid av økonomiske årsaker. Dette gjelder flere av byens vassdrag. Som eksempel nevner vi den manglende gjenåpningen av Alna fra Kværnerbyen til Middelaldervannspeilet.
  • «Parkopprørene» i Nydalen, på Skøyen/Bestumkilen, Hauketo, Ensjø, Vålerenga og flere andre steder, samt det store engasjementet rundt framtidig bruk av Sukkerbiten, viser at det er behov for og krav om mye større parkområder enn det nåværende reguleringsplaner gir grunnlag for.
  • Vi støtter forslaget om utvidet og styrket vern av Østensjøvannet, og viser spesielt til den nye forvaltningsplanen for området som også foreslår betydelige hensynssoner.
  • I forslaget til planprogram heter det: «I arbeidet med arealdelen skal det vurderes å gi bestemmelser som sikrer vassdragene.» Etter vår mening er dette for svakt, og langt svakere enn formuleringen i byrådsplattformen: «Byrådet vil ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag.» For å ivareta intensjonen i byrådsplattformen er det også nødvendig at bestemmelsene ikke bare gjelder for nye frittstående bygg, men også for tilbygg (infill) og påbygg (onfill).

Les forslag til planprogram

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.