Gjenåpning av Frognerelva mellom Frøen og Frognerparken?

Ruter har lagt fram forslag til ny stasjon på Majorstuen. Den skal legges under bakken, og dermed frigjøres sporområdet ved stasjonen. Nærmere halvparten av dette er tenkt til park. Det er gode nyheter for alle elvevenner. Gjennom den foreslåtte parken renner en gjenåpnet Frognerelv. Og det er ingen arbeidsulykke, for i alle de fire utbyggingsalternativene figurerer den samme blågrønnes strukturen.

På dette punktet er altså planleggerne enige, noe som bekrefter Oslo Elveforums inntrykk av at et «klimaskifte» er på gang. Nå virker det som både teknokrater, byråkrater og politikere  er enige om at gjenåpning er strategien som må følges i den videre utviklingen av byens grønne arealer.

Dette betyr selvsagt ikke at en gjenåpning er like om hjørnet. Nye Majorstuen stasjon må koordineres med Fornebubanen og ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Ikke minst vil prosjektet koste penger. Likevel er det grunn til optimisme. Prosjektet er sentralt i løsningen av byens trafikkproblemer og ikke minst i gjennomføring av overordnede klimamål, som overgang til kollektivtransport.

I planene behandles tema som nødvendigvis er kontroversielle: byggehøyder, kjøremønstre, trafikksikkerhet, støy mm. For oss er det særlig viktig å se til at kommunens krav om 20 meters avstand fra bygninger til elv blir overholdt. Som illustrasjonen nedenfor viser, kan det bli trangt om plassen, dersom de ivrigste utbyggerne får sine ønsker oppfylt.

Illustrasjon hentet fra plandokumentene, med gjenåpnet Frognerelv til høyre.
Foto: Ruter/Asplan Viak

Fra en «stykkevis og delt-elv» til Vestkantens svar på Akerselva
Mange som starter vandringen ved Sognsvann er ikke klar over at den bekken de går ved siden av munner ut i Frognerkilen som Frognerelva. Heller ikke er det alle som vet at de store dammene i Frognerparken er del av det samme vassdraget. Gjenåpning ved Majorstua vil bidra til å bringe elva vår ut av anonymiteten. I pågående planer om områderegulering Skøyen er det tilsvarende skissert en blågrønn korridor og en gjenåpnet elv hele veien fra Frognerparken til Frognerkilen.

Om disse planene realiseres, er vi kommet mye nærmere vår visjon om en sammenhengende elv og tursti fra Sognsvann til Frognerkilen. Frognerelva vil da kunne bli en felles referanse, en attraksjon og et viktig bindeledd mellom bydelene vest i Oslo.

Skrevet av Øyvind Fjeld, Frognerelvens venner

Dette innlegget ble publisert i Frognerelva. Bokmerk permalenken.