La Akerselva leve!

– Er det et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret?

Da Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019, berømmet EU-kommisjonen Oslo «for å arbeide systematisk for å gjenåpne lukkede elver og bekker». Rosen er vel fortjent. Faktisk er det gjennomført 14 elve- og bekkeåpningsprosjekter i Oslo siden 2004. Flere står foran gjennomføring eller er under utredning. Om noen år ser vi for oss at det skal gå gode turstier langs samtlige 10 hovedelver og -bekker, og at parkområdene langs elvene skal være blant Oslos viktigste rekreasjonsområder.

Akerselva Miljøpark er én av Oslos naturperler; elsket av Oslos befolkning og et berømt turistmål. På denne bakgrunn er det helt uforståelig at Plan- og bygningsetaten (PBE) har anbefalt et nybygg som ligger helt inntil og delvis over elva; i strid med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene.

70 meter høy bygning

Det er eiendomsselskapet Avantor som ønsker å bygge en 70 meter høy bygning på Gullhaug torg i Nydalen. Det vi kan være enige om, er at Nydalen egner seg godt til fortetting. Og det er ikke vanskelig å forstå at mange ønsker seg en leilighet med utsikt over Akerselva. Men når store deler av bygningen skal ligge innenfor 20-metersgrensen, og deler av den planlegges lagt oppå Akerselva, er det grunn til å reagere. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva på dette stedet. I tillegg stjeler en slik utbygging av vårt felles rekreasjonsområde langs elva.

I strid med 20-metersregelen

PBE har selv påpekt at «planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva», og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. PBE kunne ha lagt til at planforslaget er i strid med kommunens mål om å «gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by». Utrolig nok har PBE likevel anbefalt planforslaget.

Dessverre er det mer regelen enn unntaket at PBE anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene. Men et så alvorlig brudd på retningslinjen som dette, har vi tidligere ikke opplevd.

Mange er kritiske

En rekke tunge høringsinstanser har vært sterkt kritiske til at planforslaget bryter med 20-metersregelen, blant annet Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Sistnevnte «fraråder foreslått utbygging både fordi det planlegges å bygge svært nærme Akerselva, og videre fordi det søkes om påslipp av store mengder overvann til elva».

Pinlig sak

Denne plansaken kan bli en pinlig sak for byrådet under feiringen av miljøhovedstadsåret. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har på det innstendigste oppfordret byrådet til ikke å følge PBEs anbefaling i denne saken. Det rødgrønne byrådet må forkaste Avantors planforslag, slik at vi også i fortsettelsen kan heve fanen som Europas miljøhovedstad.

Torsdag 7. mars kl. 12.00-12.45 arrangerer Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner en demonstrasjon på Gullhaug torg i Nydalen mot byggeplanene.

Alle er velkomne til å delta. 

Gullhaug torg 2 a
Illustrasjon i plandokument
Dette innlegget ble publisert i Akerselva, Arrangementer. Bokmerk permalenken.