Mærradalen må skånes

Radiumhospitalet - utvidet plangrense

Radiumhospitalet – utvidet plangrense

I forbindelse med planlagt utbygging av Radiumhospitalet har Plan- og bygningsetaten (PBE)  foreslått å utvide planområdet slik at det også omfatter deler av Mærradalen, som er regulert til spesialområde naturvernområde.

I en uttalelse datert 25. november 2017 sier Oslo Elveforum at foreningen  ikke kan støtte at den søndre delen av det arealet som i S-4856 er regulert til spesialområde naturvernområde, benyttes som midlertidig trafikkområde. Dette ville innebære et kraftig og irreversibelt inngrep i et vernet område. Et naturvernområde med store nasjonale verdier knyttet til landskap og biologisk mangfold lar seg ikke istandsette etter at det har vært benyttet som trafikkområde.

Oslo Elveforum viser blant annet til uttalelsene ved oppstart fra Fylkesmannen, Bymiljøetaten og Norsk Ornitologisk Forening om de store verneverdiene og det viktige naturmangfoldet i Mærradalen. Med litt smidighet må trafikkutfordringene, etter Oslo Elveforums syn, kunne løses innenfor de plangrensene som ble oppstartsvarslet 6. september 2017.

Les hele uttalelsen fra Oslo Elveforum

Saksinnsyn

 

Dette innlegget ble publisert i Mærradalsbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.