Mærradalsbekken

Mærradalsbekken løper fra ovenfor Bogstad Camping ned til sitt utløp i Bestumkilen. Og fra dens øverste del og ned til Ullernchausséen kan man følge bekken hele veien på en opparbeidet sti / turvei.

Mærradalsbekken

Opprinnelsen til navnet Mærradalen er noe usikker, men man antar at enten kommer det fra at folk slapp hestene (mærrene) sine inn den trange dalen her, eller så kommer navnet av Mariadalen (munkene i middelalderen gikk sikkert gjennom dalen inn til sine eiendommer rundt Bogstad).

Mærradalsbekken dannes av mindre bekker fra Voksenlia. Fra oversiden av Bogstad Camping renner den gjennom et koselig skogsområde ned til Røahagan, nedenfor Voksen kirke, der Hovseterdalen begynner. Og nye bekker kommer til hele veien. Det er opparbeidet en natur langs bekken her.

Under utbyggingen av Hovseterområdet på begynnelsen av 1970-tallet ble bekken lagt i rør i Hovseterdalen, en strekning på ca. 900 m. En del av den utgravede massen fra utbyggingen ble fylt oppå og det ble opparbeidet en flott park med opplyst asfaltert turvei. Men dessverre har dette også medført at det ved større nedbørsmengder enkelte steder blir svært fuktig da den naturlige dreneringen ikke fungerer som den skal.

Vi vil arbeide intenst for at Oslo Kommune gjennomtenker den gode gjenåpningsplan som ble utarbeidet i februar 1998. Denne gjenåpningen ser ut til å være på et av de mest egnete steder i Oslo. Vannet vil renne gjennom et parkdrag som kan få en kvalitetshevning ved å ha rennende vann i sin akse.

På sydsiden av Sørkedalsveien blir bekken igjen sluppet ut i det fri og renner i sitt naturlige leie gjennom skogen helt ned til Ullernchausseen ved Radiumhospitalet.Og i denne delen av dalen har man klart å ta vare på urskogen med sjeldne planter som blærestarr, falkebregne og grønnburke. Det er også opparbeidet en gruslagt turvei på denne strekningen.

Fra Ullernchausseen og ned til sitt utløp i Bestumkilen renner bekken også åpent. For det meste i sitt naturlige leie, men her har den bebyggelsen tett innpå seg.
Merradalsbekken er dessverre den verst forurensede av alle elver og bekker i Oslo. Dette skyldes først og fremst feil på avløpsnettet, både i form av feilkoblinger, ødelagte rør og for liten kapasitet.

Offentlige etater og folk flest får etter hvert øynene mer og mer opp for behovet for å ta vare på våre bekker og elver. Og for at naturen skal klare seg selv må vi legge forholdene til rette for at dyrene skal klare seg, enten det gjelder insekter, fisker, fugler eller andre dyr. Under Sjølystveien er det laget en kulvert for bekken. Men denne er laget med flat bunn som gjør at den nesten bestandig er for grunn til at fisken skal kunne slippe inn. Dessuten har Vann- og avløpsetaten en målestasjon på innsiden av Sjølystveien som gjør det helt umulig for fisk å komme inn i de nedre deler av bekken.

Les Ida Fossum Tønnessens turguide.

Dette innlegget ble publisert i Mærradalsbekken. Bokmerk permalenken.