Protesterer på byggesak ved Voksenåsbekken

Nils Colletts Vogs vei 8

Foto fra byggesøknad

Oslo Elveforum og Mærradalsbekkens Venner har i en fellesuttalelse av 21/12 2017  lagt inn protest mot en byggesak i Nils Collets Vogts vei 8 D. På nevnte adresse er det søkt om tillatelse til  oppføring av tomannsbolig på eiendom som i dag er bebygd med en enebolig, to uthus og to garasjer. Avstanden til Voksenåsbekken mot vest er kun på 10 meter.

Bymiljøetaten har i en uttalelse vist til gjeldende Kommuneplan av 23.09.2015, som gir retningslinjer for byggefrie belter på 20 og 12 meter til hhv. hoved- og sidevassdrag.  Bymiljøetaten viser også til at bekken er lukket under garasjene som ligger helt inntil hverandre på aktuell eiendom og naboeiendommen. Slike bekkelukkinger er erfaringsmessig utsatt for stor risiko ved hendelser med kraftig regnvær.

På tross av at Bymiljøetaten fraråder omsøkte plassering med avstand til Voksenåsbekken, har Plan- og bygningsetaten valgt å godkjenne byggesøknaden.

– Vi tør minne om hva som skjedde litt lenger ned i Voksenåsbekken i august 2016, hvor store deler av gangveien ble skyllet bort av de store nedbørsmengdene som falt den gang, grunnet rør under gangvei, hvor rørene var for trange. Den samme situasjonen kan oppstå her, skriver de to foreningene.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

 

.

 

Dette innlegget ble publisert i Mærradalsbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.