Seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Asker, Bærum og Oslo Elveforum arrangerer vassdragsseminar torsdag 19. april. Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer om modeller for praktisk samarbeid for å bedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Torsdag 19. april 2018 kl. 0830 – 1630

CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. Disse urbane vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Dette kan føre til redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, og ideelle organisasjoner som våre tre elvefora. Godt samarbeid er et nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og idéelle organisasjoner?

Påmelding sendes på epost til ida.fossum@getmail.no 
Oppgi navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse.

Last opp programmet for seminaret (pdf)

Seminarkomité

Ida Fossum Tønnessen, rådgiver Oslo Elveforum
Unn Orstein, leder Asker Elveforum
John Tibballs, leder Lysakervassdragets Venner
Haakon Thaulow, sivilingeniør Thaulow Consult
Bo Wingård, leder Bærum Elveforum  

 

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.