Uttalelse til detaljregulering for Økernveien 119-121 og Eikenga 31-33

Sak nr 201906192

Oslo Elveforum er opptatt av at VPOR for Hasle og Valle Hovin blir fulgt opp, der det står:

«Hovinbekken anbefales åpnet nordover mot Økern og samlokaliseres med en gangforbindelse mellom Hasle og Økern.»

Bekkeåpningen er kun skissmessig vist på tegningene så langt. Vi mener det er viktig at det legges opp til en frodig blågrønn trase med god sammenheng med øvrig grøntanlegg i planområdet og videre over Økern. Området trenger frodighet for å kunne bli attraktivt. En bekketrasé med tiltrekkelig bredde og dybde for Hovinbekken og med generøse kantsoner vil bidra til å skape et helt nytt publikumsrettet sted. Dette er et område som lenge har vært helt uten allmenne arealer og attraktive møtesteder. Vann bidrar til å etablere frodighet raskt. Det viser seg også at godt utformet anlegg med vann og vegetasjon gir bebyggelsen økt økonomisk verdi.

Det foreligger mye erfaringer fra de ulike gjenåpningene som har vært gjennomført langs Hovinbekken de siste årene, herunder Bjerkedalen park, Teglverksdammene, Ensjøbyen og nå sist vannspeilet på Ensjø Torg. Gjenåpning på Jordal og gjennom Klosterenga er arbeider som er i gang. Prosjektet på Økern gir en unik mulighet til å gjenåpne enda en del av Hovinbekken. Erfaringene viser at folk setter stor pris på kvalitetene og sanseopplevelsene som vannet gir.

Vi ser fram til å se en konkretisering av hvordan Hovinbekken kan bidra til at vi får en frodig og robust blågrønn trasé. Oslo Elveforum er opptatt av at byens vassdrag skal fungere som langstrakte byrom fra Marka til Fjorden. Å kunne følge Hovinbekken gjennom byens mange interessante lokale landskap er et langsiktig og overordnet mål.

Økernområdet med sin tunge infrastruktur er det området der hindringene for gjenåpning av Hovinbekken har vært størst. Vi ser fram til å følge utviklingen i prosjektet. Å skape et attraktivt og publikumsrettet sted her vil bidra til å gi Økern et nødvendig løft.

Uttalelsen er skrevet av Sidsel Andersen, nestleder Oslo Elveforun og kontaktperson for Hovinbekken.

Dette innlegget ble publisert i Hovinbekken. Bokmerk permalenken.