Velkommen til høstmøte 30. oktober

Foto: John Tibballs

Oslo Elveforum inviterer til høstmøte onsdag 30. oktober på Lysaker. Vi starter med en omvisning langs nedre del av Lysakerelva fra klokka 17.00. Deretter fortsetter vi i Mustads vei 1 fra klokka 18.00.

Se kart nedenfor over oppmøtesteder.

Målgruppe: Oslo Elveforums styre, rådgivere og andre aktive i elve- og bekkegrupper og i Østensjøvannets Venner.

Program:

17.00: Befaring. Oppmøte på nordsiden av Lysaker stasjon ved Tintin Sushi. Se kartet nedenfor.

18.00: Vi samles vi i Mustads vei 1. Kaffe og rundstykker.
Inngangen som vi skal bruke er på det alle nederste nivå i Mustad vei 1 på elvesiden av bygget. Adgang fra bussholdeplassene er gjennom CC Vest til øvre parkeringsnivået. Gå gjennom og ut av parkeringen mot nord. Inngangen til Mustads vei 1 er på høyre hånd.

18.15: Hilsningstale ved Carl Oscar Pedersen, leder av BU i Ullern

18.30: Therese Fosholt Moe (NIVA) innleder om «Kantsoner langs urbane vassdrag – betydning av kantvegetasjon for livet i vann»

19.00: Per Østvold orienterer om «Ny veileder om vegetasjon langs vassdrag».

19.15: John Tibballs innleder om «Landmåling av kulturminner langs Lysakerelva».

Avslutning ca. 1945

Av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 25. oktober kl. 12.00 til post@osloelveforum.no

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.