Vellykket 20-årsjubileum

Ordføreren ønsket velkommen

I sin velkomsttale viste ordføreren til at Oslo Elveforum har gjort en svært viktig innsats for gjenåpning av elver og bekker i byggesonen. Elve- og bekkegruppene i Oslo Elveforum sitter på verdifull lokalkunnskap som Oslo kommune ikke nødvendigvis har. Innspillene og rådene fra dere er svært nyttige for Oslo kommune og etatene.

Ordfører Marianne Borgen (foto: Even Tømte)

Selv om mye er gjort, trenger vi Oslo Elveforum også i fortsettelsen, mente ordføreren. Fortsatt ligger alt for mange elve- og bekkestrekninger i rør. Men heldigvis er holdningene endret. De fleste ser i dag verdien av åpne elve- og bekkestrekninger, rent vann, fisk i elva, fugleliv, grøntområder, sosiale møteplasser og gode turveier.

Per Østvold er leder i Oslo Elveforum (foto: Even Tømte)

Politikere tok initiativet

I sin tale viste Oslo Elveforums leder, Per Østvold, til at organisasjonen alltid har vært nært knyttet til det politiske miljøet i rådhuset. Flere av initiativtakerne var eller hadde vært aktive politikere.

Da Oslo Elveforum ble stiftet i år 2000, var Tor Holtan-Hartwig selvskreven som den første leder. Han var en drivende kraft i det aktive miljøet i Miljøprosjekt Ljanselva, som ble etablert allerede i 1989. Tor Holtan-Hartwig var dessuten bystyrepolitiker for Krf, noe som ikke ble sett på som en ulempe. Snarere tvert imot.

Med i det første styret var også tidligere ordfører Albert Nordengen fra Høyre og tidligere bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet gjennom hele 32 år, Boris Hansen. Han hadde dessuten vært Rusken-general fra 1976. Andre initiativtakere var Lars Riise, Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen og enda noen til.

Felles for dem var at de så verdien av å etablere et nært samarbeid mellom elvegrupper og det politiske miljøet i Oslo. De ville ha en organisasjon av frivillige som kunne samarbeide med kommunen om dens blågrønne profil. De var elvevenner. De var miljøbevisste. Og de var utålmodige.

Hva er situasjonen i dag, 20 år etter stiftelsen?

I dag er «alle» enige i at det er et mål å gjenåpne flest mulig elver og bekker, sa Østvold. Holdningene er totalt forandret på 20-30 år. Elver og bekker med rent vann, fisk, grøntområder og turstier har blitt et folkekrav. Og det går sakte, men sikkert framover.

I dag slår kommuneplanen fast at det er et mål å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Den rødgrønne byrådserklæringen som ble lagt fram etter valget i 2019, er godt nytt for Oslos elver og bekker. Løftet om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag» er et stort framskritt sammenliknet med de vage bestemmelsene som vi i dag har i kommuneplanens juridiske del.

Men som med alle andre politiske erklæringer og målsettinger er det hverdagens praksis som avgjør. Foreløpig er vi positivt avventende, samtidig som vi venter i stor spenning på hvordan byrådet og bystyreflertallet vil håndtere et par utfordrende bygge- og reguleringssaker langs våre elver, sa Østvold.

Tharan Fergus (foto: Even Tømte)

Tharan Fergus takket for innsatsen

Tharan Fergus fra Vann- og avløpsetaten gratulerte på vegne av etatene og SAFOVA – Samarbeidsforum for vassdrag.

Jeg tror jeg har mitt på tørre og de andre etatene med meg når jeg sier at vi aldri hadde hatt det samme trøkket på gjenåpning av bekker og elver i kommunen og etatene uten Oslo Elveforum. Dere er en ung organisasjon, men har utrettet svært mye på de korte 20 årene. Det har dere gjort fordi dere har visst hvor skoen trykker i det kommunale byråkratiet og visst hvilke knapper dere skal trykke på i det kommunale systemet, sa Tharan Fergus, og fortsatte:

SAFOVA – Samarbeidsforum for vassdrag – er et godt eksempel på det. SAFOVA ble opprettet i 2001 – kort tid etter at Oslo Elveforum ble opprettet og er et uttrykk for nettopp det som er helt nødvendig i arbeidet med vann og vassdrag – tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Jeg vet at flere i etatene har uttrykt at SAFOVA ikke bare er en bra møteplass mellom etatene og Oslo Elveforum, men også etatene imellom. Dere bringer oss sammen.

Et annet eksempel er det utrettelige og grundige arbeidet dere legger ned i å følge med på plansaker og andre ting som foregår i byen og skrive grundige og velbegrunnede innspill og være litt “stein i skoen” for både utbyggere og kommunen. Det er en helt nødvendig rolle dere spiller her, til glede for byens vassdrag og ikke minst dens innbyggere og barna i byen, sa Fergus.

Hans-Petter Aas, OOF (foto: Even Tømte)

Hans-Petter Aas takket for samarbeidet

Hans-Petter Aas, styreleder i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) takket for godt samarbeid og gratulerte med de første 20 årene. Vi er stolte over å ha Oslo Elveforum som en av våre medlemsorganisasjoner. Dere gjør en viktig jobb, sa Aas.

Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv (fot: Even Tømte)

Lasse Heimdal gratulerte fra Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, gratulerte med jubileet og roste Oslo Elveforums innsats for Oslos elver og bekker. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid, sa Heimdal.

Bildegalleri (Foto: Even Tømte hvis ikke annet framgår)

Samtlige festdeltakere ble fotografert i Rådhushallen
Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.