Vil ha blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet med Alna miljøpark

Østensjøvannet

Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner har uttalt seg om planene som Sporveien AS har lagt fram om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud.

– Det er ønskelig å tilrettelegge for en blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet miljøpark med Alna miljøpark. En slik trase forutsetter etablering av turvei og hel eller delvis åpning av
Østensjøbekken som krysser planområdet, uttaler Østensjøvannets Venner i et brev av 15. januar 2018 til COWI.

Foreningen skriver at den i utgangspunktet har en viss forståelse for at Sporveien ikke anser bekkeåpning og etablering av turvei som liggende innenfor sitt ansvarsområde. Men påpeker at dagens sporveistrase er en av de viktigste hindringene for en fremtidig bekkeåpning.

– En forutsetning for å kunne lykkes med å få bekken opp i dagen er således at man ved ethvert prosjekt som berører traseen legger til rette for at dette i fremtiden blir gjennomførbart. Det er med andre ord ikke nok at tiltaket ikke forverrer mulighetene. Av denne årsak har vi derfor tatt opp denne saken i forbindelse med alle
reguleringssaker som direkte eller indirekte påvirker mulighetene for fremtidig bekkeåpning, uttaler foreningen.

Også Alnaelvas Venner har uttalt seg til fordel for gjenåpning av Østensjøbekken.

Les hele brevet fra Østensjøvannets Venner

Saksinnsyn 

 

Dette innlegget ble publisert i Østensjøvannet, Uttalelser. Bokmerk permalenken.