Blikket må løftes og Hovinbekken må synliggjøres

Utbyggers illustrasjon i plandokument

I en fellesuttalelse datert 11. juni gir Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum sterk støtte til Vann- og avløpsetatens (VAV) uttalelse om utbygging av Skedsmogata 12 på Ensjø. VAV uttalte bl.a. følgende:

«Hovinbekken renner i rør gjennom planområdet, men vi håper man kan få til en visuell og grønne forlengelse av bekkeåpningen i Gladengveien i retning mot bekkeåpning ved Jordal, antakelig ved en 90 graders sving vest for planområdets vestre hjørne.» 

I uttalelsen fra Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum pekes det på at Hovinbekken går i kulvert dypt under t-banelinjene på Ensjø. Her er det med andre ord umulig å gjenåpne bekken. De to foreningene mener likevel at det er viktig at det blir mulig å følge bekkeløpet visuelt med vegetasjon og innslag av vann der bekken ikke er synlig. Dette gjelder for strekningen mellom Ensjø torg fram til øverst i landskapsrommet ved Jordal Amfi, der Hovinbekken nå er under gjenåpning. Når det gjelder reguleringsplanen for Skedsmogata 25 dreier det seg spesifikt om utformingen av byrommet fra hjørnet i nord mot T-baneperrongen til hjørnet i syd der Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Rødgrønne elementer

Foreningene skriver videre: «Vi tror det her gjelder å utnytte overvannets naturlige fall i samspill med bruk av vegetasjon. Bygningsmassen er høy og tett, det blir harde flater overalt, både i bygulvet og veggene i byrommet, i tillegg til at planområdet ligger mellom toglinje og T-bane. Utformingen av de blå og grønne elementene blir svært viktig. Overvannet må uansett håndteres. Kan det utformes slik at folk naturlig ledes gjennom området langs en tydelig blågrønn trasé? Kanskje kan et vannspeil (overvann) legges i det nederste området? Her møtes alle framtidige gangveier før Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Vi merker oss at både Plan- og bygningsetaten og utbygger avfeier disse aspektene i sine tilsvar til uttalelsen fra VAV. Vi oppfordrer sterkt til at blikket løftes og at også de store linjene i bylandskapet, herunder bekken som byrom, tas med i den videre detaljplanleggingen”, skriver foreningene.

Saksinnsyn

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.