Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller ev. bil

Hoffselvens Venner har laget en veiledning for besøkende til Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller eventuelt bil. Se vedlagte PDF. Guiden er laget med et folkehelseperspektiv. Elvegruppen har et samarbeid med bydelen om dette. Flest mulig i alle aldre gis anledning til å  oppleve den fine elva og omgivelsene. Veiledningen viser til  plasser der en kan komme inn til elva, også ved bruk at hjelpemidler. Den tar utgangspunkt fra Holmendammen, nedstrøms til Bestumkilen, for å lette adkomsten. Den har også fokus på plasser og veier der man kan trille og/eller sette seg ned.

Dette innlegget ble publisert i Hoffselven. Bokmerk permalenken.