Holmendammen trenger mudring

Holmendammen

Holmendammen er Bjørn Wangens hjertebarn. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i flere tiår for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen. Men MDGs miljøbyråd kan ikke love at noe blir gjort.

Holmendammen er en av flere perler langs Hoffselvenvassdraget. Det er Holmenbekken som gir dammen vann. Først etter Smedstaddammen og Bjørnebodammen som ligger lenger sør, skifter bekken navn til Hoffselven. Og går du langs elven et stykke til mot fjorden, finner du en fjerde dam: Hoffsdammen. Fire perler på rad!

Holmendammen har sitt navn etter gården Holmen – Vestre Holmen etter en deling av gården i 1820. Den var én av mange isdammer i Oslo. Gårdene skar is om vinteren, lagret den i sagmugg og kunne kjøle ned melkeprodukter hele sommeren. I 1898 var Norge verdens største iseksportør ifølge Store Norske Leksikon. Oslo kommune kjøpte Holmendammen og området rundt til parkanlegg i 1938, men har vært en dårlig eier og forvalter.

Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i nordenden av Holmendammen.
Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i Holmendammen. Foto: Vidar Bakken i Akersposten.

– De siste 25 årene har jeg gang på gang mast på kommunen og påpekt at dammen må mudres. Opprinnelig hadde dammen tre små øyer i nord som var flotte hekkeområder for svaner og andre fuglearter som holder til her. For noen tiår siden var det en fin badeplass her. Og mine barn har lært å svømme i dammen. Men nå har området grodd helt til, forteller Bjørn Wangen.

For å få fortgang i saken, skaffet han tretti tusen til prøvetaking av sedimenter i dammen. Oslo Elveforum bevilget halvparten. Resultatene foreligger, og er oversendt Bymiljøetaten (BYM). Samtidig har Vann- og avløpsetaten (VAV) søkt om å få senke vannet ned med tre meter i høst for å undersøke og reparere demningen. I en søknad til Fylkesmannen har VAV påpekt at det er mulig å mudre samtidig som demningen repareres. Fylkesmannen vil ikke motsette seg vannsenking, men har påpekt at det må tas hensyn til vannlevende innsekter, fisk og dyr.

Fra venstre: Per Østvold, Bjørn Wangen og Eivind Bødtker. Bildet er tatt utenfor rådhuset etter et besøk hos byråd Arild Hermstad. Foto: Wen Ge.

Onsdag 30. mai troppet en delegasjon fra Oslo Elveforum opp hos Arild Hermstad, fungerende Oslobyråd for samferdsel og miljø. Men Hermstad kunne ikke love at han ville finne penger til mudring i år. Og selv om VAV skal tappe ned vannet for å reparere demningen, er det BYM som har ansvaret for vedlikehold av selve dammen. Det er to forskjellige etater, og to forskjellige budsjetter. Byråden er riktignok øverste politiske leder for begge etater, men så er det dette med pengene og budsjettene. Han kunne ikke love noe, men var veldig positiv til selve saken. Det understreket han flere ganger.

Bjørn Wangen har engasjert seg i Holmendammen i 46 år. Men nå er tålmodigheten tynnslitt.

– Allerede i 1993 stod Holmendammen på kommunens saneringsplan. Da sa en representant fra VAV at «så snart vi har en plan, og penger til å gjennomføre planen, kan kvaliteten på dammen og området forbedres». Nå har det gått 26 år, men jeg håper fortsatt at det skjer noe i min levetid, sier Wangen. For å få fart på saken, foreslår han at Oslo Elveforum tar opp mudring som en valgkampsak. Kanskje må partiene utfordres til å ta vare på Holmendammen?

Eivind Bødtker er leder i Hoffselvens Venner. Han er enig i at byrådet må utfordres: – Det er slik med dammer, at hvis de ikke skjøttes og holdes åpne, tar naturen områdene tilbake. Men det kan vi rett og slett ikke tillate. Hoffselven og dammene langs elven er svært viktige rekreasjonsområder for mange tusen som bor i området. Nå må byrådet ta ansvar, understreker Eivind Bødtker, og får full støtte fra Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Dette innlegget ble publisert i Hoffselven. Bokmerk permalenken.