St.Hallvard-medaljen til to elvevoktere

Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen, Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck.

St.Hallvard-medaljen ble under en høytidelighet i Oslo Rådhus i dag tildelt Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen.

Ida Fossum Tønnessen har gjennom mange år utført en utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater de siste årene. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen har blitt lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum. Fra 1985 – 2001 var hun direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

Sissel Rønbeck er Akerselva Miljøparks gudmor. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for miljøparken. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I sine takketaler påpekte begge at de ville dele æren med de mange som har vært aktive elvevoktere. Begge påpekte også at kampen slett ikke er vunnet. Fortsatt bygges det tett inntil elver og bekker – av og til også over.

– Vi må være på vakt og følge med. Og bystyrepolitikere må være like tøffe i dag som den gang Sissel Rønbeck skar igjennom og etablerte miljøparken, påpekte Fossum Tønnessen i sin takketale.

Nåværende og tidligere mottakere av St.Hallvard-medaljen
Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.