Blågrønn hovedstad – jubel og gråt for Oslos elver

Jubel og gråt Blågrønn hovedstad Nytt liv for Oslos elver, bekker, vann, dammer og våtmarker.

Boken for Oslofolk og andre med interesse for naturen. Hva er skjedd med Oslos elver og bekker i de senere år? Flott gavebok til salgs for bare kr. 100.-

Oslos ti elver, bekker og vann med omgivelser er langsomt i ferd med å bli levende, blågrønne oaser for byens befolkning i sterk kontrast til de illeluktende søppelmottakerne de var på 50-60-tallet. Oslo Elveforum har vært en pådriver og igangsetter i ti år for dette arbeidet i nært samspill med kommunale etater og politikere. Dette markeres nå med en flott bok med en mengde bilder fra virksomheten.

I boka trekkes linjer tilbake til norsk miljøhistories spede barndom som bakgrunn for dagens aktive elvearbeid og mangfoldige opplysningsvirksomhet. Ved siden av bekke- og elveåpningsarbeid, står opplysningsarbeid overfor de unge gjennom skolene sentralt, ikke minst arbeid med elveadopsjon. 35 skoler har i dag adoptert en del av en elv eller en bekk.

Et viktig kapittel i boken er: ”Verktøy for planleggere og hageeiere”, med veiledning til profesjonelle og amatører om forvaltning av det blågrønne livet i bekkedaler og vann – med bakgrunn i lovverk og godt skjønn.

Resultater av felles innsats er oppsummert i et større kapittel; ”Oslo-områdets ti elver – hva har skjedd og hva vil skje i fremtiden”.

Forfattergruppe

Boken er laget av en forfattergruppe innen Oslo Elveforum med Ida Elisabeth Hvoslef som hovedredaktør og med assistanse av Frithjof Funder. Den tar sikte på både aktive politikere lokalt og sentralt i byen, informanter og interesserte Oslo-beboere med viktig informasjon og som bakgrunn for arbeidet med å utvikle byens blågrønne struktur i årene som kommer.

Hvorfor ordet ”gråt” i boktittelen?

  • I løpet av siste hundre år er to tredeler av Oslos elver og bekker (ca. 200 km) lagt i rør. Det er en miljøtragedie for hovedstaden i bekke- og elvelandet Norge.
  • Oslo-elvenes anonyme og uskjønne møte med fjorden kaller på en stor rehabiliteringsinnsats.
  • Vi savner ennå på mange hold en tilstrekkelig god forståelse og respekt for verdien av naturmangfoldet i vassdragene. Godtfolk må snart forstå at en elv/bekk er noe langt mer enn en væskemenge på vei mot havet. Rehabiliterte eller nyanlagte vannløp må normalt behandles som en levende organisme.
Dette innlegget ble publisert i Elvegruppene. Bokmerk permalenken.