Tursti i Prinsdal?

Miløprosjekt Ljanselva har i flere år arbeidet for å få til en enkel turvei langs Prinsdalsbekken. Vi tenker oss en gangvei langs bekken fra Ljabrudiagonalen ved Hauketo jernbanestasjon og sydover – i første omgang til betongbroen over dalen ved Lerdal/Berglyveien. Dette vil bl a bidra til å forkorte og forskjønne gangveien til og fra jernbanen betydelig.

Friluftsetaten har stilt midler til disposisjon slik at Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva kan gjennomføre prosjektet dels som dugnad. Etaten forutsetter at terreng og vegetasjon skal skånes i størst mulig grad utenfor turveitraseen. Det er også en forutsetning at Friluftsetaten skal merke hvilke trær som eventuelt kan fjernes.
Av ulike grunner som vi ikke har vært herre over, har framdriften vært tregere vi ønsket. Nå har vi håp om at første del av entreprisen – opp til stedet der bekken kommer ut av fjellet i et rør – blir ferdig i løpet av våren 2011.

Dette innlegget ble publisert i Ljanselva-blogg. Bokmerk permalenken.