Dammer i Oslo

Som et ledd i arbeidet med å lage en samlet registrering av overvanns-forekomster i Oslo, har Oslo Elveforum  gjennom et omfattende arbeid laget en samlet oversikt over byens åpne og en del historiske dammer.

Med dammer tenker vi både på vannspeil som er skapt i elver og bekker ved demninger og andre forbygninger, på andre vannspeil med større bredde enn det vanlige elveløpet, på fordrøynings- og rensedammer, dammer i private hager og de mange dammene som
historisk lå ved bondegårdene for brannslukking, vanning av dyr, skjæring av is eller bare som pryddammer. Mange av disse er lukket eller gjenfylt, men vi opplever flere som viktige historiske minner – eller som ’huller i bakken’ med tidvis vannspeil fra nedbør, grunnvann eller drikkevannsledninger.

Grunnlaget er utarbeidet i 2009 av landskapsarkitekt  Ida Hvoslef som et frivillig arbeid i nært samarbeid med Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten. Begge etater opererer med egne damoversikter ut fra sine faglige behov. Oppdatert 2017 av Lars-Evan Petterson.

Den oversikten inneholder mange flere dammer enn i etatenes oversikter. Deltakere i arbeidsgrupper og foreninger i Oslo Elveforum har også bidratt med lokalkunnskap og befaring i felten.

Vårt mål er å komme fram til en samlet oversikt som kan tjene som et redskap for planleggere og utbyggere, politikere sentralt og lokalt og interesserte byborgere som er opptatt av å  bevare/rehabilitere byens blågrønne miljø.

Dam-info – forklaring om innholdet i oversikten.

Velg dammer ut fra bydel:

Andersendammen ved Nordstrand skole

Dette innlegget ble publisert i Bekke- og damregister. Bokmerk permalenken.

2 svar til Dammer i Oslo

 1. Anita Lillesveen sier:

  U.t. takker for at bekker og dammer i mitt område, Nordstrand, er registrert og samlet i eget register. Som styremedlem i Bekkelagshøgda Vel har jeg stor nytte og glede av, via dette registeret, å kunne formidle denne informasjonen videre til våre medlemmer i vellet.

  Mvh.
  Anita Lillesveen

 2. Admin sier:

  Takk for det!

  Hilsen Oslo Elveforum

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.