Broer på Hauketo – Innspill vedr. bystyrets byutviklingsstrategi til samfunnsdel av den nye kommuneplanen 30.01.2019.

Brev sendt gruppeledere i Oslo bystyre 29.01.2019.

Ljanselva fra Skullerud og ned til Hauketo er beskyttet med en egen vernbestemmelse, plan S-3986, på grunn av det rike biologiske mangfoldet og befolkningstettheten i Søndre Nordstrand og Nordstrand som omgir elva. Her kommer folkehelseperspektivet inn. Turvei E9 går fra marka til fjorden langs Ljanselva og blir mye brukt. Ved Hauketo møter Ljanselva Gjersrudbekken og Prinsdalsbekken. Unntaket der vernebestemmelsen ikke gjelder, er en forbindelse i Hauketo-området ved Ljabru Hovedgård vest for steinhvelvbroen ”Ljabru” fra 1804.  

Her er elveløpet svaktrennende og blir sett av mange. Denne biten er viktig for sammenhengen av elva som en levedyktig sone. 

Miljøprosjekt Ljanselva har fremmet forslag om ”Hauketo Park” som begge bydeler har gitt sin tilslutning til: ”Det skal i Veiledende plan for offentlig rom inngå en park ved Ljanselva som sikrer både kulturminner, naturkvaliteter og behovet for en park.” 

Slik vi leser planene, er det nå planlagt to nye broer over Ljanselva her – én for trikk og én for biler.

Dette synes vi er et grovt inngrep mot elvestrekket og gir støy og ødeleggelse av opplevelse i Hauketo Park. 

Det sammenhengende biologiske mangfoldet i og langs elva må opprettholdes.
Den tekniske løsningen på hvordan kryssing av elva skal finne sted, blir viktig.

Miljøprosjekt Ljanselva, ved leder Trine Johnsen
Oslo Elveforum, ved leder Per Østvold

Ljabru


Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.