Byggeplanene ved Radiumhospitalet

Oslo Elveforum har i et merknadsbrev av 4. oktober 2017 uttalt seg om Oslo Universitetssykehus’ planer for videre utbygging av Radiumhospitalet.

Planområdet inkluderer deler av Mærradalen for å vurdere løsninger for bru og gangvei mot Ullernåsen T-banestasjon. Første byggetrinn omfatter ikke ny bebyggelse ut mot Mærradalen (S-4586 – naturvernområde, friområde, turvei), kun riving av noe bygningsmasse over kote 64 (bygg E – 3 650 m2 BTA) mot bekkedalen nord i planområdet for å anlegge snuplass for helsebussene og for å etablere en bred åpning i bygningsmassen øst–vest. Andre byggetrinn omfatter både ombygging og riving av eksisterende bygg mot Mærradalen i vest (bygg A, B og C), samt oppføring av ny bebyggelse ut mot Mærradalsbekken.

Her beveger man seg inn i et meget følsomt område med betydelige verneverdier knyttet til landskap, vegetasjon og fisk, påpeker Oslo Elveforum.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Dette innlegget ble publisert i Mærradalsbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.