– Gjenåpning av elver og bekker går for sakte

Fra venstre ser vi utvalgsleder Sirin Stav (MDG) i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, deretter Hassan Nawaz (Høyre), Andreas Halse (Ap), Siavash Mobasheri, (Rødt), Kristin Dubland Marken (Venstre) og Ingrid Wergeland (SV).

– Vi er veldig fornøyd med løftene i den rødgrønne byrådserklæringen om å satse på natur og friluftsliv og nye grøntområder. Spesielt er vi glade i formuleringen «Byrådet vil ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag». Som utvalgets medlemmer vet, står det i dag en «bør-regel» i kommuneplanens juridiske del. Den har gitt mange unntak gjennom årenes løp, og er årsaken til at nye bygg stjeler av vårt felles blågrønne arvegods.

Dette sa tre representanter for Oslo Elveforum under en deputasjon til bystyrets samferdsels- og miljøutvalg i dag. De som møtte fra Oslo Elveforum var leder Per Østvold, nestleder Sidsel Andersen og rådgiver Ida Fossum Tønnessen. Møtet ble holdt i den ærverdige formannskapssalen i Oslo rådhus.

Fra venstre: Per Østvold, Ida Fossum Tønnessen og Sidsel Andersen – alle fra Oslo Elveforum.

Budskapet fra Oslo Elveforum fortsatte slik:

Vi er også glade for at byrådserklæringen slår fast at byrådet vil:

  • Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark,
  • Styrke vernet av Akerselva miljøpark
  • Utrede opprettelsen av Ljanselva miljøpark
  • Og lage en handlingsplan for realisering av Alnaelva miljøpark.

Alnaelva

Det siste punktet passer godt sammen med at Miljødirektoratet har fått i oppdrag «å sammenstille en kunnskaps- og mulighetsstudie for å forbedre miljøtilstanden i Alnaelva”, og som skal være klar i mai 2020. Oslo Elveforum deltar i referansegruppa.

Viktigst er å få renere vann i Alnaelva. Men samtidig må vi sørge for at nærliggende grøntområder utvikles og at det lages sammenhengende turstier langs hele Alnaelva. Men dette forutsetter at byrådet finner penger til å gjøre dette. Og det kan det være at byrådet trenger hjelp til. Vi er helt sikre på at «nye» Alnaelva vil bli en berikelse for hele Groruddalen. I denne sammenhengen vil vi minne om at det bor 150.000 mennesker i Groruddalen som har Alnaelva i sitt nærområde. De fortjener at Alnaelva utvikles til et attraktivt rekreasjonsområde.

Samtidig vil vi understreke at det er vårt inntrykk at etatene ikke får nok midler til vedlikehold av grøntområdene langs de ti hovedvassdragene.

Vi er ikke fornøyd med farten på gjenåpning av lukkede elver og bekker.

Fortsatt er en fjerdedel av de ti hovedvassdragene lukket. Og det går sakte framover.

I 2020 har bystyret satt av penger til gjenåpning av Hovinbekken over Jordal og ned til Galgeberg, og videre over Klosterenga. Samtidig skal skulpturparken settes istand.

Dette er to store, kostnadskrevende og veldig bra prosjekter, som er svært viktige for befolkningen i denne delen av Oslo øst.

I tillegg til disse to prosjektene skal den øvre delen av Mærradalsbekken gjenåpnes neste år. Samtidig jobbes det med regnbed og overvannshåndtering i Iladalen og ned til Akerselva.

Alt dette er bra. Men vi synes dette går for smått.

Fem prioriterte gjenåpningsprosjekter

Oslo Elveforum har spilt inn til byrådet et forslag om fem gjenåpningsprosjekter i denne bystyreperioden:

  • Alnaelva fra Kværner til Middelaldervannspeilet,
  • Hovinbekken over Økern og fra Jordal over Klosterenga ned til strandlinjen i middelalderen,
  • Akerselva fra Schweigaards gate til nordsiden av jernbanens sporområde,
  • Frognerelva fra Drammensveien til Frognerkilen og
  • Hoffselva fra Drammensveien til Bestumkilen.

Oslo har et styringsdokument som heter «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker» som ble laget i 2015 gjennom et etatsovergripende samarbeid. Dette dokumentet har aldri vært behandlet i bystyret, og kanskje heller ikke i denne komiteen.

Oslo Elveforum ønsker en klarere politisk bestilling på mulige gjenåpningsprosjekter.

Parkopprøret

Til slutt vil Oslo Elveforum gi sin støtte til parkopprøret. Oslos økende befolkning trenger flere grøntområder.

Sukkerbiten må ikke bebygges. Bestumkilen på Skøyen bør utvikles til et fantastisk flott rekreasjonsområde på Skøyen. Nydalen må få et stort parkområde. Samtidig bør man gjenåpne to historiske bekker som gikk over det aktuelle området og ned til Akerselva, nemlig Heilobekken og Bråtenbekken. Ensjø trenger også en park. Dette for å nevne noen av flere områder.

Vi ønsker samferdsels- og miljøutvalget lykke til med viktig arbeid.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser. Bokmerk permalenken.