Miljøprosjekt Ljanselva 30 år

Miljøprosjekt Ljanselva feiret sitt 30-årsjubileum på Sagstua mandag 11. november. Trine Johnsen, primus motor i Miljøprosjekt Ljanselva og en av stifterne for 30 år siden, viser stolt fram den gedigne marsipankaken som ble servert til kaffen – etter at gjestene først fikk servert en varmende suppe.

Mange talere hyllet jubilanten. En av dem var Oslo Elveforums leder, Per Østvold, som hilste fra styret og elvegruppene.

Imponert

-Vi er alle sammen imponert over hva dere får til av resultater. Deres innsats har vært helt uvurderlig i 30 år, og vi er mange som er takknemlige, sa Østvold, og fortsatte:

– Når dere har fått gjort så mye, tror jeg det skyldes tre ting: For det første har dere knyttet til dere et nettverk av frivillige entusiaster – av ildsjeler som brenner for saken: bevaring og utvikling av Ljanselva og grøntområdene rundt. For det andre har dere hele tida skjønt at dere må knytte dere opp til og samarbeide tett med aktuelle bydeler og kommunale etater. For det tredje har dere hele tida satset på barn og unge. Skoleadopsjonene har vært imponerende. Ljanselva har vært gjennomadoptert i mange år. Og dere har alltid vært flinke til å lage aktiviteter som er morsomme og spennende for barn.

Disse tre kriteriene – satsing på frivillighet og ildsjeler – tett samarbeid med andre – og satsing på barn og unge – det er dette som er suksesskriteriene.

-To av dere har vært med helt fra starten. Det er Trine Johnsen og Ida Hvoslef – dessuten Tor Holtan-Hartwig som har gått bort. Arne Andersen kom med like etter stiftelsen. Han er også en av veteranene. Men mange har gjort en stor innsats gjennom et par tiår. La meg nevne Sverre Samuelsen, Leif Bertnes og Arne Lunde. Mange andre kunne vært nevnt.

Tor Holtan-Hartwig

Tor Holtan-Hartwig var også en av Oslo Elveforums stiftere, og har skrevet sitt navn inn i vår historie med gullskrift. Oslo Elveforum ble stiftet i 2000. Dere ble altså stiftet 11 år før Oslo Elveforum. I realiteten var det vel langt på vei slik at det var Tor Holtan-Hartwig og dere som dro i gang Oslo Elveforum.

Det første initiativet til Oslo Elveforum ble tatt i 1999 på et møte som stortingsrepresentant Lars Rise tok initiativ til. I den aller første beretningen for Oslo Elveforum står det at på dette møtet i 1999 innledet Tor Holtan-Hartwig fra Miljøprosjekt Ljanselva om statens vernebestemmelser for Oslovassdragene, om Oslo kommunes politikk på dette område og om det konstruktive samarbeid som var etablert med kommunen og bydelene.

Deretter ble Oslo Elveforum formelt stiftet i år 2000 med Tor Holtan-Hartwig som den første leder. Vi må derfor se på dere som vår pionerforening, sa Per Østvold. Han overrakte deretter Miljøprosjekt Ljanselva en gavesjekk på fem tusen kroner.


Se bilder fra festen

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer, Ljanselva. Bokmerk permalenken.