– Vannet trenger plass. Vi må ikke gjemme det vekk, men få det opp og fram.

– Vi må få en ny forståelse: Vannet trenger plass. Vi må ikke gjemme det vekk, men få det opp og fram. Dette skriver Hovinbekkgruppa i Oslo Elveforum i en høringsuttalelse til en utvidelse av allerede pågående planområde på Økern S. Det er Sidsel Andersen, nestleder i Oslo Elveforum, som har vært Oslo Elveforums saksbehandler.

Bakgrunnen er at KLP Ulvenveien 75b og Økern utvikling v/ Banenor Eiendom har varslet en utvidelse av allerede pågående planarbeid på Økern S. Formålet med planarbeidet er fremdeles å regulere Økern S til sentrumsformål herunder bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning, tjenesteyting, undervisning, kultur mm. I tillegg skal planarbeidet sikre løsninger for ny og endret infrastruktur i området.

Oslo Elveforum ser positivt på at planområdet for Økern syd utvides slik det er foreslått. Slik vi oppfatter det er dette grepet gjort for å kunne sikre gode forbindelser over Ring 3. Økern har tung infrastruktur og har til nå vært vanskelig å krysse, særlig til fots og med sykkel. Utvidelse av planområdet for Økern syd er derfor nødvendig for å kunne sikre tverrforbindelser og få det framtidige byområdet til å henge sammen. Skal Økern bli et levende sted, uansett hvilken sammensetning av funksjoner som blir etablert, så må det være tilgjenglig fra den omkringliggende byen for alle typer trafikantgrupper.

Hovinbekken må opp i dagen

Sidsel Andersen er Oslo Elveforums nestleder

I forbindelse med VPOR for Hasle og Valle Hovin ble det utarbeidet et notat med anbefaling av trasé for Hovinbekken gjennom Økern, utført av Norconsult og Bjørbekk og Lindheim. Oslo Elveforum ga sin tilslutning til den anbefalte traseen.

Å få Hovinbekken opp i dagen gjennom den sentrale delen av Økern med sine hovedveier, T-banen og Alnabanen er per i dag usannsynlig slik vi oppfatter det. Bekken går i kulvert, det er sikringssoner og vannet er forurenset. Oslo Elveforum er likevel opptatt av at det etableres en tydelig, generøs, blågrønn tverrforbindelse mellom Hovinbekken på nordsiden og Hovinbekken på sydsiden der den kommer opp i dagen rett syd for Eikenga 33. Kombinasjon av vegetasjon og overvann kan gi attraktive og funksjonelle løsninger.

En kobling mellom Refstadbekken og Hovinbekken hadde også vært et positivt tilskudd og en mulighet for å få til tverrforbindelser mellom bekkeløp.

Vi gjentar til slutt vår visjon for byutviklingen og identiteten i dette området – at Hovinbekken blir Hovinbyens signatur! skriver Oslo Elveforum i høringsbrevet.

Saksinnsyn

Dette innlegget ble publisert i Hovinbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.