Løft blikket og se hva som er mulig og ønskelig!

Akerselva. Foto: PØ

– Oslos elver og bekker er under kontinuerlig press, særlig av utbyggingsinteresser. Vi ser at politikere, til tross for sine uttalte gode intensjoner, stadig lar utbyggerinteressene få igjennom prosjekter som bryter avstandsgrensene som skal beskytte vassdragene. Tydelige råd og motstand fra faglige etater, kunnskapsmiljøer, bydeler og befolkning settes til side. Derfor er det fremdeles kritisk nødvendig med økt bevissthet og kunnskap.

Dette skriver Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo Elveforum (OE) i et felles høringssvar til det kommunale styringsdokumentet for gjenåpning av elver og bekker. Styringsdokumentet har vært på høring siden november i fjor.

Byutvikling

Høringsdokumentet tydeliggjør at de aller fleste åpningsprosjekter blir mulige å gjennomføre fordi det skal skje annen byutvikling på stedet der elva eller bekken er lukket. Et godt eksempel som nevnes i dokumentet, er gjenåpning av Hovinbekken på Ensjø. Her så man at det var mulighet for å gjenåpne Hovinbekken gjennom området da man skulle transformere området «fra bilby til boligby».

Ulempen ved denne måten å arbeide på, er at det politiske styringssystemet lett kan miste det politiske ansvaret. Manglende reguleringsplanarbeid for et område blir et selvstendig politisk argument for at det ikke er mulig å gjenåpne. Det politiske initiativet kan svekkes, mener de to organisasjonene.

Løft blikket

I sitt felles høringssvar benytter de to organisasjonene anledningen til å peke på noen større gjenåpningsprosjekter som trenger fokus fra de aktuelle etatene hvis gjenåpning skal bli mulig. Vi må løfte blikket over aktuelle byutviklingsplansaker og peke på hva som er mulig og ønskelig, skriver OOF og OE.

Les utkastet tilnytt styringsdokument her.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.