Oljesøl i Frognerkilen

Brannvesenet legger ut lenser i Frognerkilen
Brann- og redningsetaten legger ut lenser i Frognerkilen.

Den 29. desember måtte Brann- og redningsetaten sette ut lenser innerst i Frognerkilen.
Årsaken var oljeutslipp, sannsynligvis fra privat tank. Oljen rant ut i kulverten som munner ut i Frognerkilen, slik at livet lenger opp i elva ikke er berørt. Det er likevel alvorlig nok. Fuglene i området har vært eksponert for oljen, både via maten de spiser og gjennom skader på fjærdrakten. Heldigvis har Brann og redningsetaten reagert raskt og bidratt til å begrense skadene.  Politiet er koplet inn, og Frognervassdragets Venner (FVV) har bedt om å få nærmere opplysninger om kilde og årsak etter at forskningen er avsluttet.

Bymiljøetaten får vi opplyst at selv om det nå ligger flere lenser etter hverandre, greier ikke disse å samle opp all oljen. Det er derfor noe olje som kommer videre ut i Frognerkilen, særlig ved nedbør som fører til utvasking av olje fra bakken og rørsystemet.

Det er mange som mater ender og svaner innerst i Frognerkilen. Til vanlig er det ca. 150 stokkender og knoppsvaner i området. Det er lite annen mat å finne for fuglene der, så det er matingen som holder dem i området. Når fuglene svømmer rundt i vannet får de olje i fjærdrakten. De får også olje i seg via mat, vann som de drikker og ved fjærpuss. Dette er til skade for fuglene. Den langvarige eksponeringen for olje som fuglene utsettes for i området er likevel uheldig, og de kan få indre skader av dette på sikt.

Ikke mat fuglene i Frognerkilen!

Det er nå satt opp et gjerde langs den innerste delen av Frognerkilen. Dette for å gi Brann- og redningsetaten arbeidsrom når de vedlikeholder de utlagte lensene. Gjerdet skal også være en barriere slik at folk ikke går ned til vannet og mater fuglene. Det blir hengt opp informasjonsplakater om dette i området. Når fuglene ikke lenger blir matet i Frognerkilen, drar de andre steder for å finne mat. Da slipper de å bli skadet av oljen. Bymiljøetaten ber om at alle tar hensyn til fuglenes beste og ikke mater dem i Frognerkilen.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.