– Vår visjon er en sammenhengende tursti langs Frognerelva og Sognvannsbekken, fra Frognerkilen til Sognsvann.

Illustrasjonen viser en gjenåpnet elv mellom Drammensveien 116 og 118.

Forslag til områderegulering for Skøyen har nylig vært på nytt offentlig ettersyn. I et grundig merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Frognervassdragets Venner (FVV) datert 15. januar 2020 påpeker de to foreningene at områdereguleringsplanen gir en historisk mulighet til å ta viktige grep med hensyn til bydelens blågrønne struktur.

En gjenåpning av Frognerelva gjør det mulig å etablere en turforbindelse mellom Frognerparken og Frognerkilen. For befolkningen og for turister og andre besøkende åpnes det for en sjelden mulighet til å kombinere kultur- og naturopplevelser, skriver foreningene.

Forslaget til områderegulering for Skøyen kommer omtrent samtidig med planforslag for Majorstuen knutepunkt. Det er også presentert forslag om tunnel mellom Majorstuen og Blindern T-banestasjon. Dette muliggjør i så fall en gjenåpning av elva også i Frøenområdet. Med gjenåpninger på Skøyen, Majorstuen og Frøen vil Frognerelva kunne bli en felles referanse, en attraksjon og et viktig bindeledd mellom bydelene vest i Oslo. Vår visjon er en sammenhengende tursti langs Frognerelva og Sognvannsbekken, fra Frognerkilen til Sognsvann, uttaler foreningene.

Saksinnsyn.

Dette innlegget ble publisert i Frognerelva, Uttalelser. Bokmerk permalenken.